UK: Rozwiązania płatnicze wkrótce bardziej dostępne dla wszystkich dzięki współpracy IDEX Biometrics i Accomplish Financial


Dzięki nawiązanej niedawno współpracy, firma IDEX Biometrics i Accomplish Financial przedstawiają rozwiązanie płatności biometrycznych dedykowane osobom z zaburzeniami wzroku i pamięci. To wydarzenie stanowi odpowiedź na Europejski Akt Dostępności wchodzący w życie w 2025 roku, a także kamień milowy w kierunku inkluzji finansowej.
Program, który ma zadebiutować w Wielkiej Brytanii, nie tylko spełni potrzeby znacznej liczby osób o specjalnych potrzebach, ale także wpisuje się w nadchodzące regulacje dotyczące dostępności cyfrowej. Cel inicjatywy to uczynienie rozwiązań płatniczych bardziej dostępnymi dla wszystkich, eliminując bariery związane z tradycyjnymi metodami płatności.
W Wielkiej Brytanii program ten przyniesie korzyści obszernemu gronu ludzi, obejmując 2 miliony osób z zaburzeniami wzroku, ponad 11 milionów osób starszych i ponad 1 milion osób cierpiących na demencję. Catharina Eklof, Chief Commercial Officer w IDEX Biometrics, podkreśla zaangażowanie programu w dostarczanie bezpiecznych i wygodnych opcji płatniczych, eliminując wyzwania związane z tradycyjnymi metodami płatności, takimi jak zapamiętywanie PIN-ów czy trudność w korzystaniu z terminali dotykowych.
Guy Raymond El Khoury, Założyciel Accomplish Financial, zwraca uwagę na wykorzystanie zaawansowanej technologii IDEX Biometrics do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Partnerstwo to ma na celu zapewnienie, że usługi finansowe są dostępne dla wszystkich, zwłaszcza tych często pomijanych w szybko ewoluującej gospodarce cyfrowej. Inicjatywa ma również na celu zwiększenie pewności użytkowników poprzez ułatwienie i zabezpieczenie korzystania z kart płatniczych.
Zbliżający się start programu w Wielkiej Brytanii stanowi jedynie początek, a inicjatywa ta może stać się modelem dla innych rynków na całym świecie. Wraz z rosnącą świadomością i zaangażowaniem firm i rządów, ten krok w kierunku dostępnych usług finansowych odzwierciedla troskę o to, aby postęp technologiczny służył wszystkim, zwłaszcza tym o konkretnych potrzebach.


 

Źródło: Bnnbreaking.com