MRiPS: Od 1 marca renty i emerytury idą w górę

Od 1 marca br. więcej pieniędzy na świadczenia dla rencistów i emerytów. Świadczenia wzrosną o 7 proc. Dzięki temu najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż rok wcześniej. Dokładamy starań, aby poprawić jakość życia osobom starszym i najbardziej potrzebującym – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Z początkiem marca emerytury i renty wzrosną o 7 proc. jest to więcej niż wynika z ustawowego wskaźnika waloryzacji. Wyliczany on jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym i jest zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Według danych GUS wskaźnik powinien wynieść 5,7 proc., ale rząd podjął decyzje o wyższej waloryzacji na poziomie 7 proc.
Dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów – w okresie wzrostu cen – będzie lepiej zabezpieczona. Zależało nam na tym, by więcej pieniędzy zostało w portfelach seniorów – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wzrost rent i emerytur

Od marca br. najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wyniosą 1338,44 zł, a więc o ponad 87 zł więcej niż w roku ubiegłym i aż o 458 zł więcej niż w 2015 roku. Osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymają świadczenie w wysokości 1003,83 zł, więcej o ponad 65 zł niż rok wcześniej.
Całkowity koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r. wyniesie ok. 18,4 mld zł., a więc więcej o ok. 7,8 mld zł niż w 2021 roku. Ale to nie wszystko.

Trzynasta i czternasta emerytura

W kwietniu br. zostanie wypłacona trzynasta emerytura, która jest dodatkowym, rocznym świadczeniem gwarantowanym ustawą. Świadczenia wypłacone będą w wysokości minimalnej emerytury. W ramach „trzynastki” do wszystkich emerytów i rencistów trafi ponad 13 mld zł.
W drugiej połowie roku wypłacona zostanie również tzw. czternasta emerytura, którą część emerytów i rencistów otrzymała pierwszy raz w ubiegłym roku. Szacujemy, że w 2022 roku z tytułu „czternastki” do emerytów trafi dodatkowo ok. 11,4 mld zł.


 

Źródło: PAP MediaRoom