Pani Anna Okupińska dołącza do grona Mecenasów Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie


Grono honorowych Mecenasów Osób Niepełnosprawnych miasta Szczecin ponownie się powiększyło o niezwykłą osobę – panią Annę Okupińską. To wyjątkowa postać, która od 25 lat aktywnie działa na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, walcząc o ich prawa i przełamywanie barier, z jakimi się borykają.
Pani Anna Okupińska jest nie tylko osobą z dużym doświadczeniem, ale także prezesem i dyrektorem Fundacji Promocja Zdrowia w Szczecinie. Jej życiowe motto brzmi „Nie widzę przeszkód”, co doskonale odzwierciedla jej determinację i poświęcenie sprawie osób niewidomych i słabowidzących.
Od 1999 roku pani Okupińska związana była z Polskim Związkiem Niewidomych, a od 2015 roku współpracuje z Fundacją „Promocja Zdrowia” i Pomorskim Towarzystwem Neurokognitywistycznym. Jej zaangażowanie nie ogranicza się jedynie do słów – jest aktywnym propagatorem wartościowych idei, które skutecznie wprowadza w życie.
Jednym z jej najważniejszych osiągnięć jest współudział w powstaniu Zachodniopomorskiego Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z dysfunkcją wzroku. To miejsce odgrywa istotną rolę w życiu osób niewidomych, zapewniając im wsparcie i możliwość nauki oraz rehabilitacji.
Pani Anna Okupińska była również koordynatorką Programu Wczesnej Rehabilitacji dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Inicjatorka Klubu Seniora Niepełnosprawnego Wzrokowo przy Polskim Związku Niewidomych, dzięki któremu osoby starsze z dysfunkcją wzroku mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Jej zasługi sięgają także obszaru międzynarodowego. Autorka projektu Zestawu Rozszerzonego Kategorii ICF (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia) dla osób z dysfunkcją wzroku, który został przedstawiony do zatwierdzenia w ICF Polska i ICF przy WHO.
W ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy współudziale Fundacji VELO, pani Okupińska stworzyła i prowadziła Ośrodek Wsparcia i Testów, będący integralną częścią programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.


 

Źródło: UM Szczecin