Radny Rady Miejskiej Wrocławia, Michał Piechel, dołącza do nowego Koła Integracji Społecznej PO we Wrocławiu, by wpływać na poprawę życia osób z niepełnosprawnościami!

Celem jego pracy będzie przede wszystkim poprawa życia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku. Michał Piechel to doświadczony samorządowiec, który od 2014 roku pełni funkcję radnego miejskiego we Wrocławiu.
Jest także aktywnym uczestnikiem życia społecznego, angażując się w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Zdecydowane zaangażowanie Michała Piechela w działalność społeczną i zdolność do niesienia pomocy innym sprawiają, że jego obecność w nowo powołanym Kole Integracji Społecznej Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu będzie istotnym wkładem w tworzenie propozycji na rzecz poprawy życia osób z niepełnosprawnościami.
Koło Integracji Społecznej we Wrocławiu poprzez aktywne zaangażowanie w tworzenie odpowiednich programów społecznych, będzie wspierać osoby z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia. Od inicjatyw na rzecz dostępności architektonicznej, transportu publicznego czy miejsc pracy poprzez zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawę edukacji, usług medycznych i dostępu do kultury.
Michał Piechel to doświadczony samorządowiec, który od 2014 roku pełni funkcję radnego miejskiego we Wrocławiu. Jego pasja do działalności społecznej i troska o dobro wspólne są dobrze znane mieszkańcom Wrocławia. Od 2021 roku pełni również rolę Doradcy Społecznego Prezydenta Wrocławia do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, co świadczy o jego zaangażowaniu w poprawę warunków życia tej ważnej grupy społecznej.
Michał Piechel urodził się jako osoba niepełnosprawna fizycznie z dziecięcym porażeniem mózgowym, ale nie zraża się trudnościami, radząc sobie samodzielnie i pokonując różnorodne bariery. Jego edukacyjna droga wiodła przez szkołę podstawową i gimnazjum na osiedlu Kozanów, aż do uzyskania tytułu magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym, Katedrze Historii Filozofii.
Od lat we Wrocławiu współpracuje z różnymi organizacjami, m.in., Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Porażeniem Mózgowym „Ostoja” czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej i Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”. W lipcu 2015 został powołany przez Radę Miejską w skład Społecznej Rady przy Ośrodku „Neuromed”. Obecnie Michał Piechel pracuje w Ośrodku Pamięć i Przyszłość jako specjalista ds. obsługi projektów, a od 2023 roku jest również Koordynatorem dostępności.


 

Źródło: Rzecznik Prasowy Biura Regionu Dolnośląskiego PO