Program Klub Bez Barier: Nowa inicjatywa dla dostępności na stadionach piłkarskich


Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) oraz Federacja Kibiców Niepełnosprawnych (FKN) ogłaszają start programu Klub Bez Barier, skierowanego do klubów piłkarskich na szczeblu centralnym. Inicjatywa ma na celu promowanie idei dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwracając uwagę na infrastrukturę i usługi podczas meczów piłki nożnej.
Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, podkreśla, że stadiony i kluby powinny być dostępne dla wszystkich, zachęcając osoby z niepełnosprawnościami do udziału w meczach i wspólnego przeżywania emocji na trybunach. Program, wspólnie opracowany z Federacją Kibiców Niepełnosprawnych, skupia się na wskazywaniu dobrych praktyk oraz podnoszeniu świadomości dotyczącej dostępności na stadionach.
Michał Fitas, Prezes Federacji Kibiców Niepełnosprawnych, podkreśla główny cel programu – promocję dostępności klubów dla kibiców z niepełnosprawnością oraz nagradzanie klubów dbających o potrzeby tej grupy. Komisja programu, w skład której wchodzi m.in. Dariusz Łapiński, Koordynator ds. Kibiców PZPN, będzie oceniać spełnienie kryteriów na podstawie zgłoszeń, opinii delegatów i doświadczeń przedstawicieli FKN.
Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, a certyfikat Klub Bez Barier będzie przyznawany na rok. Program obejmuje kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu centralnym, takich jak męska PKO BP Ekstraklasa, Fortuna 1 Liga, 2 Liga oraz żeńska Orlen Ekstraklasa Kobiet, Orlen 1 Liga Kobiet i 2 Liga. Wnioski o udział należy składać w odpowiednim terminie.
PZPN i FKN już wcześniej wprowadzili inne programy wspierające osoby z niepełnosprawnościami, takie jak sektor „Easy Access”, audiodeskrypcja na meczach reprezentacji Polski czy kampania „Stadiony bez barier”. Program Klub Bez Barier ma na celu wspieranie infrastruktury stadionowej oraz rozwój współpracy między klubami a organizacjami zrzeszającymi kibiców niepełnosprawnych w Polsce.
Regulamin programu Klub Bez Barier można pobrać tutaj.


 

Źródło: PZPN