Druk 3D i więcej: Konferencja o dostępności kultury w Bramie Poznania

„Brama Poznania jest miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzymy to, co jest i budujemy to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że #jesteśmyusiebie” – czytamy na stronie instytucji, w której odbędzie się kolejna edycja konferencji Postępność. Na wydarzenie może przyjść każdy, kto uważa, że kultura powinna być dla wszystkich, bez uprzedzeń i wykluczeń.
Na konferencję Postępność dotyczącą postępu dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku zapraszają: Fundacja Widzimy Inaczej, Brama Poznania ICHOT oraz Niewidzialna Ulica.
DATA: poniedziałek, 29 stycznia 2024 r.
MIEJSCE: Brama Poznania ICHOT, ul. Gdańska 2
WSTĘP: bezpłatny
Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

PROGRAM WYDARZENIA:

9.00     Przystanek na Niewidzialnej Ulicy
10.00    Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości – Marcin Halicki (Fundacja Mili Ludzie)
10.10    Prezentacja Poznańskiego Centrum Dziedzictwa – Lucyna Kaczmarkiewicz (koordynatorka dostępności Bramy Poznania)
10.30    Zwiedzanie Bramy Poznania z audiodeskrypcją
11.45    Testowanie pomocy dotykowych, modeli 3D
12.00    Przerwa kawowa
12.30    Prosimy dotykać eksponatów – projekt Postępność – Robert Zarzecki (Fundacja Widzimy Inaczej)
12.45    Jak wdrożyć druk 3D w mojej instytucji? – Maciej Kordala (Fundacja Widzimy Inaczej)
13.00    Warsztaty z ekspertami
14.00    Panel ekspertów i dyskusja z uczestnikami
Marcin Halicki – Fundacja Mili Ludzie
Maria i Zbigniew Niesiołowscy – głuchoniewidomi samorzecznicy
Marta Mazurek – koordynatorka dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Radna Miasta Poznania
Jolanta Zielińska-Kaźmierczak – Niewidzialna Ulica
Mariola Olejniczak – kierowniczka Działu Edukacji w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Maria Kaliszan-Kaźmierczak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach
15.00    Lunch i networking
W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w warsztacie w ciemności prowadzonym przez Niewidzialną Ulicę i założyć symulator starości, który udostępni Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO.
Organizator: Fundacja Widzimy Inaczej
Prowadzący: Marcin Halicki
Więcej informacji o projekcie na stronie: www.postepnosc.pl
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy potwierdzić swoją obecność do dnia 26.01.2024 r. pod adresem e-mail: kontakt@postepnosc.pl lub telefonicznie: 574-765-557.
Spotkanie odbędzie się w ramach ogólnopolskiego projektu POSTĘPNOŚĆ (postęp + dostępność) realizowanego przez Fundację Widzimy Inaczej we współpracy z Politechniką Warszawską i ANV Production. Jego celem jest badanie replik rzeźb, makiet budynków lub innych pomocy dotykowych wykonanych w technologii druku 3D. Twórcy projektu drukują modele i konsultują ich przydatność bezpośrednio z osobami z dysfunkcją wzroku, aby wypracować najlepszy standard przygotowywania takich rozwiązań.
Już dziś zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję, by porozmawiać o tym, jak nowocześnie, mądrze i bez ponoszenia ogromnych kosztów tworzyć ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy instytucji kultury działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami opowiedzą o lokalnej ofercie. Dyrektorzy muzeów, kuratorzy wystaw oraz inni przedstawiciele instytucji kultury dowiedzą się więcej o druku 3D i procesie produkcji nowoczesnych pomocy dotykowych. Osoby niewidome z kolei będą mogły dotknąć i przetestować rozmaite makiety, modele 3D, repliki rzeźb.

Dostępność Bramy Poznania:

Wejścia do budynku oznaczone są znacznikami systemu TOTUpoint. Znajdują się one przy: wejściu od strony Mostu Jordana, wejściu do zygzaka, wejściu od strony Galerii Śluza, zejściu na amfiteatr nad Cybiną, toalecie dla osób z niepełnosprawnościami, przejściu do holu ze szczeliny, przejściu z holu do Galerii Śluza.
Na stronie Bramy w zakładce Zwiedzanie/Dostępność można zapoznać się z audiodeskrypcją każdej z przestrzeni Bramy Poznania.
Na stronie Bramy w zakładce Zwiedzanie/Dostępność oraz w holu głównym można zapoznać się z mapami przestrzeni obiektu.
W przestrzeni Bramy Poznania są rozstawione plany tyflograficzne: w holu głównym przy punkcie informacji, w każdej sali na ekspozycji blisko wejścia do sali, w korytarzu Galerii Śluza przy wyjściu na Ostrów Tumski (tyflografika sensorycznej ścieżki zwiedzania Ostrowa Tumskiego).
Istnieje możliwość wsparcia asystenta(-ki) podczas wizyty, taką potrzebę prosimy wcześniej zgłaszać poprzez mail: lucyna.kaczmarkiewicz@pcd.poznan.pl lub pod nr tel. 571-267-308
„Poprawa dostępności do kultury oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie” – projekt realizowany przez Fundację Widzimy Inaczej we współpracy z Politechniką Warszawską oraz ANV Production sp. z o.o. w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


 

Źródło: materiały nadesłane