Świadczenie wspierające: Wciąż Brak Klarownych Zasad dotyczących świadczenia od 1 stycznia 2024. RPO interweniuje w MRiPS

W Polsce nadal brak jest jasnych wytycznych dotyczących udzielania świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami na rok 2024. Ta nierozwiązana kwestia wzbudza niepokój wśród wielu zainteresowanych stron, a zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, zdecydowanie apeluje o rozwiązanie tej sprawy. W obliczu zbliżającego się nowego roku, wiele osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin pozostaje w niepewności co do swojego finansowego wsparcia.
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO), który ma zadania związane z monitorowaniem wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, przykłada dużą wagę do sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. To właśnie dlatego zastępca RPO, Stanisław Trociuk, zwrócił się z prośbą do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, aby wyjaśnić obecny stan prac nad regulacjami dotyczącymi świadczenia wspierającego.
Aktualnie, medialne doniesienia sugerują, że prace nad projektem rozporządzenia, które ma uregulować szczegóły wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, przewidzianego w ustawie z 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym, nadal trwają. Jest to istotne, ponieważ to rozporządzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla osób korzystających z tego świadczenia.
RPO nie tylko prosi o aktualne informacje dotyczące postępu prac nad regulacjami, ale także o to, czy w procesie legislacyjnym uwzględniono aktywny udział osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz organizacji społecznych działających na ich rzecz. Konsultacje społeczne oraz wysłuchiwanie potrzeb i postulatów tych grup są kluczowym aspektem tworzenia efektywnych i adekwatnych rozwiązań, co jest zgodne z wymogami Konwencji ONZ.
Art. 4 pkt 3 Konwencji ONZ jasno określa potrzebę włączenia osób z niepełnosprawnościami w proces tworzenia regulacji, które ich dotyczą. Otwarte słuchanie i dialog z tymi osobami oraz ich środowiskiem pozwala na dostosowanie przepisów do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców świadczeń.


 

Źródło: Biuro RPO