Wspólny Cel: Aktywne Życie i Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami

– Rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami zbyt długo była chowana za zasłoną. Naszym wspólnym celem jest to zmienić – mówiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas konferencji podsumowującej projekt Aktywni Niepełnosprawni.
14 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności” realizowany m.in. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Podczas konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła jego znaczenie:

„Jest to projekt niezwykle ważny, mający obiecujące rozwiązania. Aktywni, a więc niezależni, podmiotowi, samodzielnie funkcjonujący w miarę swoich możliwości i wedle swojego potencjału, ale ze wsparciem umożliwiającym jego realizację – mówiła minister.”

Cele projektu Aktywni Niepełnosprawni

Konferencja podsumowująca projekt była ważnym wydarzeniem, które pokazuje, że rząd jest aktywnie zaangażowany w sprawy osób z niepełnosprawnościami. Jej wyniki stanowią inspirację dla innych inicjatyw mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami i budowanie bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

„Projekt zaowocował bardzo konkretnymi rozwiązaniami i bardzo się cieszę, że jako nowa minister będę miała okazję korzystać z państwa dorobku, z tego, co udało się wypracować – podkreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. ”

Na konferencji zaprezentowano główne rezultaty i rekomendacje projektu, a także podzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami związanymi z realizacją pilotaży nowych rozwiązań.
Celem projektu było przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających im realizację niezależnego życia. Szczególnie ważne było wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: MRPiPS