„Jestem lekarzem. Niepełnosprawność nie wyklucza”. NIL startuje z kampanią społeczną na rzecz lekarzy z niepełnosprawnościami

Oleg Nowak, pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami, dzieli się swoją inspirującą historią na tle Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.
3 grudnia to szczególna data, bowiem obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to czas refleksji nad prawami osób niepełnosprawnych oraz podejmowania działań na rzecz ich pełnej integracji i równości. W tym kontekście Oleg Nowak, pełnomocnik Naczelnej Izby Lekarskiej ds. lekarzy z niepełnosprawnościami, dzieli się swoim inspirującym doświadczeniem.
Oleg Nowak, wcześniej aspirujący do studiów lekarskich, doświadczył przełomu w swoim życiu w 2009 roku wskutek wypadku na snowboardzie. W poszukiwaniu lekarzy z doświadczeniem niepełnosprawności w Polsce napotkał na trudności, a ich niewidoczność stała się dla niego wyzwaniem. Dziś, dzięki wsparciu bliskich, długiej rehabilitacji i refleksji, Oleg nie tylko nie zrezygnował z marzeń o studiach medycznych, ale także podjął misję wspierania innych lekarzy z niepełnosprawnościami.
W społeczeństwie utrwaliło się przekonanie, że lekarz, aby pomagać, musi być w pełni sprawny. Jednak w 2023 roku trudno jest zdefiniować, co oznacza być „w pełni sprawnym” lekarzem. Diagnoza postawiona przez lekarza z niepełnosprawnością nie różni się znacząco od diagnozy innego lekarza tej samej specjalizacji. Oznacza to, że „w pełni sprawny” powinno odnosić się do kompetencji i umiejętności danej osoby, nie zaś do stereotypów dotyczących niepełnosprawności.
Naczelna Izba Lekarska, rozumiejąc potrzeby osób z niepełnosprawnościami, stworzyła stanowisko pełnomocnika ds. lekarzy z niepełnosprawnościami. Działania te są ukierunkowane na zmiany w przepisach dotyczących praw lekarzy z niepełnosprawnościami, szczególnie w kontekście rezydentury.
Obecnie istnieje wiele rodzajów niepełnosprawności, ale zróżnicowanie specjalizacji medycznych pozwala każdemu znaleźć swoje miejsce. Oleg Nowak akcentuje, że część lekarzy obawia się ujawnić swoją niepełnosprawność z obawy przed konsekwencjami społecznymi czy prawnymi. Jego praca skupia się na opracowaniu regulacji dotyczących praw lekarzy z niepełnosprawnościami, zwłaszcza rezydentów.
W perspektywie przyszłości pełnomocnik NRL ds. lekarzy z niepełnosprawnościami planuje zebranie danych statystycznych dotyczących liczby lekarzy z niepełnosprawnościami, aby lepiej zrozumieć ich sytuację i potrzeby.
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dla Naczelnej Izby Lekarskiej także okazja do startu kampanii społecznej z hasłem „Jestem lekarzem. Niepełnosprawność nie wyklucza”. Inicjatywa ta ma na celu zmianę społecznego postrzegania lekarzy z niepełnosprawnościami i promowanie ich aktywnego udziału w zawodzie.


 

Źródło: NIL