Życzenia Minister Marleny Maląg z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przypadającego 3 grudnia złożyła życzenia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich bliskim oraz wszystkim osobom wspierającym osoby z niepełnosprawnościami.

Szanowni Państwo,
obchodzimy dziś ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych przed blisko 30 laty Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W tym dniu warto przypomnieć, że to nie osoby z niepełnosprawnościami powinny dostosować się do otaczającego go świata – to przestrzeń publiczna powinna odpowiadać na potrzeby wszystkich obywateli. Niepełnosprawność jest wyzwaniem i sprawdzianem dla nas wszystkich.
Niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem, ani nie pozbawia możliwości realizowania własnych aspiracji życiowych i zawodowych. Najlepszym przykładem mogą być sukcesy osób z niepełnosprawnościami w sporcie czy kulturze. To od nas, którzy tworzymy ich otoczenie, zależy, czy nie będą one wypychane na margines społeczeństwa.
Zapewniam, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, wraz z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, uruchamiamy programy, które stanowią realne wsparcie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu. Dbamy, by wszystkie prawa przysługujące osobom niepełnosprawnym były respektowane. Walczymy z przejawami wszelkiej dyskryminacji.
Wsparcie rehabilitacyjne, większa dostępność architektoniczna, aktywizacja zawodowa i wspieranie zatrudnienia – to tylko niektóre z obszarów w jakich konsekwentnie podejmujemy działania.
Dziś szczególnie pragnę wszystkim osobom z niepełnosprawnościami złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia samodzielności i poprawy jakości życia.
Rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz wszystkim osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne, dziękuję za zaangażowanie na rzecz poprawy losu swoich podopiecznych.

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej


 

Źródło: MRiPS