Darmowy Transport i Asysta: Zabrze Wybiega naprzeciw Potrzebom Osób z Trudnościami w Poruszaniu się

Miasto Zabrze zachęca do skorzystania z programu „Door to Door”, skierowanego do osób z ograniczoną mobilnością, które potrzebują transportu do lekarza, urzędu, sklepu czy innych miejsc. Program ten jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) Zabrze przy wykorzystaniu dwóch wyspecjalizowanych pojazdów, obsługiwanych przez przeszkolonych asystentów, gotowych pomóc uczestnikom o ograniczonej sprawności. Co istotne, udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Transport „Door to Door” dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00, co sprawia, że jest to elastyczne i dostosowane do potrzeb uczestników rozwiązanie. Aby skorzystać z programu, należy spełniać pewne kryteria, takie jak posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub potrzeba pomocy w zakresie transportu z powodu trudności w samodzielnym poruszaniu się.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się poprzez różne kanały komunikacji, takie jak strona internetowa www.mobilnymieszkaniec.zabrze.pl, telefony pod numerami 503-987-573 lub (32) 630-37-57, adres mailowy dyspozytor@mopr.zabrze.pl oraz poprzez aplikację „Mobilne Zabrze”. Dodatkowo, dyspozytor projektu przy ul. Stalmacha 7 jest dostępny do umawiania usług transportowych.
Cały projekt „Transport door to Door w Zabrzu” stał się możliwy dzięki umowie podpisanej przez Miasto Zabrze, która przewiduje kwotę 854 910,57 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 720 518,63 zł. Umowa ta jest częścią projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o nazwie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Program „Door to Door” jest dedykowany przynajmniej 400 mieszkańcom Zabrza z trudnościami w samodzielnym przemieszczaniu się, takim jak osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Dzięki zapewnieniu bezpiecznego transportu i, tam gdzie potrzeba, wsparcia asystenckiego, uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z działań o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu programowi eliminowane są bariery, które wcześniej utrudniały dostęp do usług publicznych, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Zabrze.


 

Źródło: UM Zabrze