Gamechanger w lubelskiej kulturze. Miasto prezentuje „Standardy dostępności kultury”

Miasto Lublin z dumą prezentuje „Lubelskie Standardy Dostępności Kultury” – przełomowy dokument, który ma na celu zapewnić pełną dostępność do bogactwa kulturalnego dla osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywa ta, oparta na konsultacjach społecznych i wspólnych wysiłkach różnych podmiotów, ma być przewodnikiem dla instytucji kultury, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych, aby ich oferta była otwarta dla wszystkich.
Dokument składa się z pięciu głównych obszarów: zarządzanie, współpraca, współdzielenie, komunikacja oraz włączanie do odbioru i tworzenia kultury. Podkreśla on znaczenie używania języka inkluzywnego, eliminującego stereotypy, oraz przekonuje, że zapewnianie dostępności to praca zespołowa. Stanowi to ważny krok w kierunku stworzenia równych możliwości korzystania z kultury bez względu na ewentualne ograniczenia.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, podkreśla wagę tego działania:

„Dzięki Standardom otwieramy się na szeroką różnorodność potrzeb odbiorców oraz osób współtworzących lubelską kulturę. Zasady, wspólnie wypracowane w ramach konsultacji społecznych, mają charakter rekomendacji, a ich stopniowe wdrażanie przyczyni się do równego i pozbawionego barier korzystania z oferty kulturalnej. Zapewnienie dostępności jest realizacją podstawowych praw człowieka, dlatego jest to dla nas tak ważny obszar działań.”

Jednym z kluczowych elementów Standardów jest akcentowanie roli organizacji pozarządowych. Wdrażanie tego dokumentu zakłada współpracę, dzielenie się zasobami i wiedzą. W tym celu utworzone zostaną trzy sieci zrzeszające: koordynatorki i koordynatorów dostępności w instytucjach kultury, osoby zajmujące się dostępnością w organizacjach oraz dyrektorki i dyrektorów instytucji kultury. Istniejąca od dwóch lat Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. dostępności do kultury dla osób z niepełnosprawnościami będzie stanowić forum wymiany doświadczeń.
Warto zauważyć, że Standardy nie tylko zakładają zapewnienie dostępności podczas odbioru kultury, ale również włączenie osób z niepełnosprawnościami do procesu jej tworzenia. Przewidziane są różne działania, takie jak wolontariat czy zatrudnianie artystów z niepełnosprawnościami.
Załącznikiem do Standardów jest Podręcznik, który nie tylko opisuje zasady języka i savoir-vivre w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, ale także szczegółowo omawia zapewnienie dostępności podczas różnych wydarzeń kulturalnych. Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie zestawu piktogramów do jednolitego opisu wydarzeń kulturalnych w Lublinie.
Proces przygotowania Lubelskich Standardów Dostępności Kultury rozpoczął się w 2021 roku, a jego rezultatem jest dokument oparty na dialogu społecznym i szerokich konsultacjach. To ważny krok w kierunku stworzenia miasta, gdzie kultura jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb czy ograniczeń.


 

Źródło: UM Lublin