Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Pałacu Prezydenckim

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia, Minister Marlena Maląg oraz wiceminister Paweł Wdówik wzięli udział w uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim. W trakcie wydarzenia, Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym osobom za ich wkład w rozwój działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce to święto nabiera szczególnego wymiaru dzięki zaangażowaniu władz państwowych. W trakcie uroczystości Prezydent RP podkreślił znaczenie pracy nad ustawą o asystencji osobistej, której prace są realizowane we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Wyraził nadzieję, że projekt w tej sprawie zostanie skierowany do laski marszałkowskiej już w styczniu.
W swoim wystąpieniu Minister Marlena Maląg podkreśliła osiągnięcia Polski na polu praw osób niepełnosprawnych: „Jesteśmy pierwszym państwem w Europie i drugim na świecie, które opracowało i przyjęło ustawę o dostępności, zapewniającą swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach.”
Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślił, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, takim jak ustawa o asystencji oraz świadczenie wspierające, osoby z niepełnosprawnością stają się pełnoprawnymi obywatelami, cieszącymi się możliwościami dostępności i pełnym zachowaniem podmiotowości.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim była również okazją do uhonorowania osób zasłużonych na polu aktywnej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym sportowców, trenerów, działaczy, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych.


 

Źródło: MRiPS