Ukryte Wyzwania: Kampania „(Nie)widzialni” na Rzecz Niewidocznych Niepełnosprawności

Obecnie w Polsce mieszka około 7 milionów osób z niepełnosprawnościami, z czego prawie 80% to jednostki z niewidocznymi niepełnosprawnościami. To grupa, której wyzwania często nie są widoczne na pierwszy rzut oka, co sprawia, że ich codzienne życie może być trudne i pełne wyzwań. Niewidoczna niepełnosprawność może wynikać z różnych przyczyn, takich jak choroby, zaburzenia neurorozwojowe, przebieg leczenia czy wypadki, co sprawia, że dotyczy wielu dziedzin społeczeństwa.
W Polsce blisko 3,5 miliona osób ma orzeczoną niepełnosprawność, ale rzeczywista liczba jednostek z różnymi formami niepełnosprawności jest znacznie wyższa, sięgając nawet 5 milionów mieszkańców. Z tego ogromnego grona, aż 80% stanowią (nie)widzialni, czyli osoby z niepełnosprawnościami, których nie można zauważyć na pierwszy rzut oka. Monika Łada, prezeska Fundacji StwardnienieRozsiane.info, podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami to największa mniejszość na świecie, do której każdy może dołączyć na każdym etapie życia.
W odpowiedzi na potrzeby (nie)widzialnych powstała kampania ” (Nie)widzialni”, inicjatywa Fundacji StwardnienieRozsiane.info. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat niewidocznych niepełnosprawności poprzez edukację i dostarczanie informacji.
Badanie przeprowadzone przez pracownię badawczą Maison&Partnerzy na zlecenie NEPI Rockcastle wykazało, że 89% Polaków utożsamia niepełnosprawność głównie z ograniczeniami ruchowymi. Zaskakująco, 42% respondentów kojarzy niepełnosprawność z ogólnymi problemami zdrowotnymi, a jedynie 20% postrzega ją jako związaną z nieuleczalną chorobą lub trudnościami w samodzielnym poruszaniu się.
Największym wyzwaniem jest jednak brak świadomości i stereotypy dotyczące niewidocznych niepełnosprawności. Magdalena Gibney, Group Head of Sustainability NEPI Rockcastle, podkreśla, że budowanie świadomości w tym obszarze pozwala na tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na pełne uczestnictwo i rozwijanie swojego potencjału.
Badanie wykorzystujące mechanizm oceny na podstawie wyglądu ukazało, że Polacy często oceniają niepełnosprawność na podstawie zewnętrznego wyglądu. Niemal 75% respondentów potwierdziło, że osoby widocznie niepełnosprawne (na przykład korzystające z protez lub wózka inwalidzkiego) są łatwiejsze do zidentyfikowania. To zjawisko wskazuje na potrzebę edukacji społeczeństwa w zakresie różnorodności niepełnosprawności oraz potrzeb osób (nie)widzialnych.
Fundacja StwardnienieRozsiane.info i NEPI Rockcastle pragną nie tylko podnieść świadomość na temat niewidocznych niepełnosprawności, ale także wprowadzić usprawnienia w centrach handlowych, aby były bardziej dostępne dla wszystkich. To krok w kierunku stworzenia społeczeństwa, w którym każdy może czuć się akceptowany i zrozumiany, niezależnie od swoich indywidualnych wyzwań.


 

Źródło: inf. pras.