Komunikat Informacyjny: Lista Laureatów Mini Grantów w Ramach Programu „Wolontariat dla lepszego jutra”

Ogłaszamy listę laureatów mini grantów w kwocie 600 zł w ramach realizacji zadania „Wolontariat dla lepszego jutra”. Program ten jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”.
Oto lista wnioskodawców, którzy uzyskali pozytywną ocenę:

  1. Beata Ostrowska – Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, powiat płocki
  2. Anna Rychter – Radom
  3. Emilia Sałata – Wolontariuszka, powiat płocki
  4. Andrzej Zarębski – Radom

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! Wasze zaangażowanie i poświęcenie dla lokalnych społeczności są nieocenione. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i oddanie sprawie wolontariatu.
Życzymy Wam dalszych sukcesów i inspirujących inicjatyw na rzecz lepszej przyszłości!