Nowe Limity Zarobków dla Emerytów i Rencistów od Września 2023: Co Powinieneś Wiedzieć

Nowe limity zarobkowe dla świadczeniobiorców zaczną obowiązywać we wrześniu, październiku i listopadzie 2023 r., informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zgodnie z najnowszym komunikatem, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 r. wyniosło 7005,76 zł, co oznacza spadek o 118,5 zł w porównaniu z pierwszym kwartałem tego samego roku (7124,26 zł).
Dla osób nieosiągających jeszcze wieku emerytalnego, ale pracujących zarobkowo obok pobierania emerytury lub renty, istotne jest monitorowanie swoich zarobków, aby uniknąć niechcianego zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 września 2023 roku, limity zarobków ulegają zmianie i zostaną obniżone w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że zarobki do 4904,10 zł brutto miesięcznie we wrześniu, październiku i listopadzie 2023 roku nie wpłyną na zmniejszenie wypłacanej emerytury lub renty. Jest to kwota niższa o ponad 80 zł każdego miesiąca w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Od września 2023 roku obowiązywać będą następujące limity zarobków:

  1. Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r., czyli 4904,10 zł.
  2. Kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r., czyli 9107,50 zł.

Zmiana limitu zarobków ma swoje źródło w artykule 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ogłoszonymi przepisami, nowe limity wejdą w życie od 1 września 2023 roku.
Wszystkim emerytom i rencistom zaleca się śledzenie tych zmian oraz dostosowanie swoich aktywności zarobkowych do nowych limitów, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji związanych z wypłatą świadczeń emerytalnych i rentowych. Zachowanie ostrożności i świadomość obowiązujących regulacji pomoże uniknąć niekorzystnych konsekwencji finansowych.


 

Źródło: kom. Prezesa ZUS