Od trzydziestu lat pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Alicja Szatkowska laureatką Nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa

W uroczystej gali, która odbyła się 16 listopada 2023 r. we Wrocławiu, Prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Alicja Szatkowska, została uhonorowana prestiżową Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. dr Macieja Lisa. Nagroda ta przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, podkreślał, że Alicja Szatkowska stanowi wzór osoby, dla której godność człowieka jest mottem życiowym. Wyraził uznanie dla jej siły, wytrwałości, empatii i szacunku do godności drugiego człowieka. Szatkowska, pomimo wyzwań zdrowotnych, zawsze wyznaczała standardy postrzegania osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych obywateli.
W trakcie laudacji, Przemysław Walniczek z Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, opowiedział o niezwykłych zasługach Alicji Szatkowskiej. Zaznaczył, że jej działania doprowadziły do zmian w społecznym postrzeganiu terapii osób z niepełnosprawnościami. Szatkowska jest nie tylko liderką Stowarzyszenia, ale również współautorką korekt w polskim prawodawstwie dotyczącym edukacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Podczas gali, Nagrodę RPO im. dr Macieja Lisa wręczył Marcin Wiącek. Miejsce ceremonii nie było przypadkowe, odbyła się we Wrocławiu, mieście związanym z doktorem Maciejem Lisem, wielkim obrońcą praw człowieka.
Alicja Szatkowska, jako prezeska Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, od 1993 r. konsekwentnie realizuje ideę kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jej pasja, zdolność do zjednywania ludzi i heroiczna praca zostały docenione w postaci Nagrody RPO im. dr Macieja Lisa. Dla Szatkowskiej to nie tylko osobiste wyróżnienie, ale także ukoronowanie trzydziestoletniej misji, której celem jest stworzenie lepszej przyszłości dla osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: Biuro RPO