Obsługa Pasażerów z Niepełnosprawnością: Szkolenie dla Kierowców Komunikacji Miejskiej w Gdyni

W ostatnim czasie pracownicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej i Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni uczestniczyli w specjalnych szkoleniach dotyczących obsługi pasażerów z niepełnosprawnością. Zainicjowane przez Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni, te warsztaty miały na celu zwiększenie świadomości i umiejętności personelu transportu publicznego w obszarze różnorodnych potrzeb podróżujących.
Anna Dobkowska i Marta Czachor, prowadzące zajęcia, skupiły się na aspektach praktycznych, pomagając uczestnikom zrozumieć różnice indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do tej pory w szkoleniach uczestniczyli nie tylko kierowcy, ale także urzędnicy, radni oraz służby mundurowe, co świadczy o zróżnicowanym podejściu do tematu.
Jednym z głównych celów szkoleń jest poprawa jakości obsługi pasażerów ze szczególnymi potrzebami. W trakcie podróży z osobą z niepełnosprawnością, kierowcy muszą rozwijać swoje umiejętności komunikacji i elastycznego reagowania w różnych sytuacjach. Dostępność komunikacji oraz brak barier architektonicznych czy informacyjno-komunikacyjnych stają się kluczowymi elementami dla osób z niepełnosprawnością planujących podróż.
Podczas szkoleń kierowcy nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale także przechodzą przez praktyczne ćwiczenia, symulujące różne sytuacje, z jakimi mogą spotkać się podczas obsługi pasażera z niepełnosprawnością. Korzystanie z pojazdów na wózkach, poruszanie się z laską przez teren miejski czy noszenie gogli symulujących wady wzroku to tylko niektóre z doświadczeń, które pomagają kierowcom zrozumieć codzienne wyzwania osób z niepełnosprawnością.
Aneta Fichtel z Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni podkreśla, że takie szkolenia są nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne. Dają one możliwość zmiany perspektywy, umożliwiając kierowcom zobaczenie rzeczywistości oczami osoby z niepełnosprawnością. To ważny krok w kierunku poprawy jakości usług transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców.
W Gdyni dąży się do tego, aby komunikacja miejska była dostępna dla wszystkich, zarówno pod względem technicznym, architektonicznym, jak i cyfrowym. Szkolenia te są zatem nie tylko inicjatywą edukacyjną dla personelu komunikacji miejskiej, ale także krokiem w kierunku bardziej inkludującego społeczeństwa, gdzie każdy pasażer, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb, może bezpiecznie i komfortowo podróżować środkami komunikacji publicznej.


 

Źródło: kom. pras. / UM Gdynia