Zabrze: Strażnicy miejscy pomogą niepełnosprawnym w komunikacji miejskiej

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik regulaminem, osoby niepełnosprawne podróżujące przez Zabrze komunikacją miejską,…
mogą zgłosić konieczność skorzystania z pomocy asystenta podróżującej osoby niepełnosprawnej. Specjalne tablice informacyjne znajdą się na Dworcu Autobusowym przy ul. Goethego w Zabrzu.
Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić telefonicznie na numer (32) 271-80-52 co najmniej 36 godzin przed planowaną podróżą.


 

Źródło: SM w Zabrzu