Małopolskie: Blisko 14 mln zł. rządowego dofinansowania na realizację zadań z programu Centra opiekuńczo-mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne to jedna z form wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z założeniem, te centra mają stanowić dla nich bezpieczne miejsce do zamieszkania, rozwoju i opieki.
Dnia 11 października 2023 r. minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach ogłoszonego w 2023 r. naboru do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, wraz z kwotą środków przyznaną z Funduszu Solidarnościowego.

„Osoby z niepełnosprawnościami potrzebują naszej pomocy, którą wyrażamy poprzez troskę, uwagę oraz działania usprawniające ich życie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ciągle wspiera te wysiłki, realizując program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. W Małopolsce cztery wnioski otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości blisko 14 mln zł”

– mówi wojewoda małopolski, Łukasz Kmita.
Wsparcie finansowe:

  • Gmina Skawina otrzymała prawie 3,5 mln zł na budowę obiektu o powierzchni 500 m2, który będzie przeznaczony dla 20 osób z niepełnosprawnościami, oferując usługę opieki całodobowej. Realizacja tego zadania planowana jest do grudnia 2027 roku.
  • Powiat wielicki otrzymał również prawie 3,5 mln zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego o powierzchni 500 m2. To miejsce będzie przeznaczone dla 20 osób z niepełnosprawnościami, z czego 14 osób otrzyma usługę opieki całodobowej, a 6 osób opiekę w formie pobytu dziennego. Realizacja planowana jest do końca października 2026 roku.
  • Budynek mieszkalny w Myślenicach przy ul. Chełm zostanie przystosowany do realizacji projektu, a gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,4 mln zł na obiekt o powierzchni ponad 686 m2, przeznaczony dla 17 osób z niepełnosprawnościami, z czego 7 osób otrzyma usługę opieki całodobowej. Zadanie ma być zrealizowane do grudnia 2026 roku.
  • Gmina Biecz otrzyma ponad 3,4 mln zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego o powierzchni 498 m2, przeznaczone dla 20 uczestników, z czego 4 osoby otrzymają usługę opieki całodobowej. Realizacja tego zadania planowana jest do marca 2025 roku.

W ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, ogłoszonego w 2021 roku, obecnie realizowane są umowy na zadania o łącznej wartości ponad 9,8 mln zł, oraz na koszty obsługi dla samorządów w wysokości ponad 49 tys. zł.
Gmina Miechów otrzymała prawie 893 tys. zł na realizację zadania w ramach modułu II, dotyczącego funkcjonowania Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, oraz 4,5 tys. zł na koszty obsługi. W roku 2022, Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Strzeżów Drugi wsparło 19 uczestników, w tym 15 w formie pobytu dziennego i 2 w całodobowym.
Miasto Nowy Sącz otrzymało prawie 3,1 mln zł z Funduszu Solidarnościowego na utworzenie i wyposażenie ośrodka wsparcia dla 20 osób (16 w formie pobytu dziennego, 4 w całodobowym). Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowym Sączu ma zakończyć się pod koniec 2023 roku. Miasto otrzymało również ponad 15,3 tys. zł na koszty obsługi programu.
Gmina Szczurowa otrzymała ponad 3,2 mln zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Górka, a także ponad 16 tys. zł na koszty obsługi programu. Dzięki tym środkom zostanie utworzony i wyposażony ośrodek wsparcia na 20 miejsc, w tym 6 miejsc w opiece całodobowej. Termin realizacji zadania przewidziany jest na grudzień przyszłego roku.
Gmina Wieliczka otrzymała ponad 2,6 mln zł na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Węgrzcach Wielkich, które ma zostać zrealizowane do sierpnia 2025 roku.


 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie