Ogromna inwestycja w Dostępną Przestrzeń Publiczną oraz Program Samochodowy dla osób niepełnosprawnych – Konferencja prasowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W dniu dzisiejszym miała miejsce ważna konferencja prasowa, która dostarczyła istotnych informacji dotyczących inwestycji w dostępność przestrzeni publicznej oraz programu samochodowego dla osób niepełnosprawnych. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Podczas konferencji głos zabrał pan Paweł Wdówik, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Pan Wdówik rozpoczął od dobrej wiadomości, informując, że kondycja finansowa PFRON-u została określona jako nadzwyczajnie dobra, co otwiera drzwi do realizacji szerokiej gamy programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
Jednym z kluczowych programów, który został omówiony, jest „Dostępna Przestrzeń Publiczna”. Celem tego programu jest eliminowanie barier i trudności w codziennym życiu osób niepełnosprawnych. Obejmuje on cztery moduły:

  1. Likwidacja barier architektonicznych w samorządach: Program skupia się na eliminacji przeszkód architektonicznych w samorządach, co obejmuje nie tylko urzędy, ale także obiekty kultury i sportowe.
  2. Likwidacja barier w kościołach i miejscach kultu religijnego: Moduł ten koncentruje się na ułatwieniu dostępu do miejsc kultu religijnego dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Place zabaw dostępne dla wszystkich: Ten obszar ma na celu stworzenie miejsc rekreacji, które są dostępne i przyjazne dla dzieci z niepełnosprawnościami, pozwalając im bawić się razem z pełnosprawnymi rówieśnikami.
  4. Dostępność podmiotów leczniczych: Ten moduł skupia się na poprawie dostępu do gabinetów ginekologicznych i innych placówek medycznych, aby zagwarantować godną opiekę kobietom z niepełnosprawnościami.

Kolejnym ważnym elementem konferencji było omówienie programu samochodowego dla osób niepełnosprawnych. Budżet tego programu został znacząco zwiększony, osiągając pół miliarda złotych na ten rok. To oznacza, że liczba wniosków, które mogą zostać pozytywnie rozpatrzone i sfinansowane, znacząco wzrośnie, przynosząc ulgę osobom z niepełnosprawnościami.
Podsumowując, konferencja prasowa była źródłem ważnych informacji dotyczących inwestycji w dostępność przestrzeni publicznej i mobilności osób niepełnosprawnych. Programy takie jak „Dostępna Przestrzeń Publiczna” i „Program Samochodowy” mają na celu poprawienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zwiększenie budżetu na te inicjatywy jest krokiem w dobrą stronę, otwierając drzwi dla szerszego wsparcia dla tej ważnej grupy społecznej.


 

Źródło: oprac. na podstawie zapisu konferencji prasowej