Ruszył nabór do programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dla osób z niepełnosprawnościami

Do 15 lipca br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.
„Gorąco zachęcam do składania wniosków w programie, który przyczynia się do tego, by przestrzeń publiczna była coraz bardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Ten program ma za zadanie usuwać bariery, które uniemożliwiają tym osobom swobodne funkcjonowanie. Jest to program wieloletni, a całkowita wysokość przeznaczonych na niego środków w latach 2023-2027 wyniesie ok. 300 mln zł.” – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego
  2. kościoły lub inne związki wyznaniowe
  3. organizacje pozarządowe
  4. podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Program jest realizowany w czterech modułach:
Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne – planowany budżet tego modułu to 50,6 mln zł.
Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne – budżet tej części programu to 12 mln zł.
Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe – na realizację tych zadań przeznaczono 10,6 mln zł.
Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery – wysokość środków w tym module to 6,6 mln zł.
Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl lub infolinię pod numerem (22) 581-84-10 wew. 4. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.


 

Źródło: MRiPS