Poczta Polska wygrała przetarg na obsługę logistyczną wypożyczalni sprzętu PFRON dla osób z niepełnosprawnościami

Poczta Polska będzie dostarczać sprzęt specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami z centralnej wypożyczalni technologii wspomagających, utworzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spółka wygrała przetarg oraz podpisała umowę z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.
W centralnej wypożyczalni technologii wspomagających jest obecnie 14 tys. różnego rodzaju sprzętów: wózki i skutery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, urządzenia brajlowskie, narzędzia do komunikacji AAC, koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, powiększalniki, aparaty słuchowe.
Z wypożyczalni może skorzystać każdy kto spełni warunki formalne (m.in. ważne orzeczenie o niepełnosprawności), złoży odpowiedni wniosek dostępny na stronie PFRON oraz wniesie kaucję zwrotną w stałej wysokości 2 proc. wartości sprzętu.
Sprzęt, dobrany do potrzeb użytkownika, będzie wysyłany przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Za przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek (kurierskich, paletowych i ponadgabarytowych) będzie odpowiedzialna Poczta Polska.
– Poczta Polska po raz kolejny świadczy usługi na rzecz instytucji państwowych, które realizują działania społeczne. Tym razem są one skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które często potrzebują bardzo kosztownych sprzętów specjalistycznych, ułatwiających im codzienne funkcjonowanie.
O osobach ze szczególnymi potrzebami pamiętamy – od dawna – na co dzień. Poczta  jest dobrym i przyjaznym pracodawcą, docenianym przez pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności i podmioty zewnętrzne. Wspieramy także osoby i inicjatywy, które pokazują że niepełnosprawność nie jest barierą – na rynku pracy czy w sporcie – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.
Poczta Polska to firma, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami – pracowników Spółki i Klientów korzystających z placówek pocztowych. Spółka jest jednym z liderów w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Zatrudnia aktualnie 1846 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 2,9% ogółu wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce. W niektórych województwach już teraz wskaźnik ten wynosi ponad 7%, czyli więcej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia oczekiwany przez PFRON. Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności pracują na różnych stanowiskach – w placówkach pocztowych, w sortowniach oraz w administracji.
Spółka od lat podejmuje wiele działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz promuje różnorodność w miejscu pracy i jej pozytywny wpływ na rozwój firmy i włączającą kulturę organizacyjną. W maju br. podpisała deklarację międzysektorowego partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Od 2018 roku w Poczcie Polskiej obowiązuje także „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.
Poczta Polska organizuje także praktyki wspomagane, które pomagają młodzieży z niepełnosprawnościami wejść na rynek pracy i uzyskać samodzielność. Odbywają je m.in. uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Skawinie im. Poczty Polskiej, z którym Spółka współpracuje od prawie 30 lat. Za swoje działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, Poczta Polska zdobyła II. miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy w konkursie Lodołamacze na szczeblu centralnym (2020). Jako największy pracodawca w kraju, Spółka przejawia wrażliwość społeczną – zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy. Została także laureatem jubileuszowego konkursu Lodołamacze na szczeblu regionalnym (2020) obejmującym województwa łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W konkursie o Tytuł Pracodawca Godny Zaufania (2019) Poczta Polska wygrała w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.
Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowana jest także przestrzeń i infrastruktura placówek pocztowych. Udogodnienia zawierają nie tylko nowo otwierane i modernizowane obiekty.
Poczta Polska wydaje także znaczki promujące wydarzenia, w których uczestniczą sportowcy z niepełnosprawnościami, np. „XIII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2022”, „Mistrzostwa Europy AMP FUTBOL Kraków 2021”, „XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie Tokio 2020” czy „XII Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie PyeongChang 2018”.
Od kilku lat Spółka wspiera także Reprezentację Polski w Amp Futbolu ( zawodnicy po jednostronnej amputacji kończyny dolnej – w przypadku graczy z pola – lub kończyny górnej – u bramkarzy).


 

Źródło: Biuro Prasowe Poczty Polskiej