„Ta, której tajemnicą było światło, której życie było światłem dla drugich”. Dziś przypada druga rocznica beatyfikacji Matki Elżbiety Czackiej

Dziś, 12 września 2023 roku, obchodzimy drugą rocznicę beatyfikacji Matki Elżbiety Czackiej, wybitnej postaci w historii Polski, która poświęciła swoje życie pomaganiu osobom niewidomym. To właśnie w tym dniu, 12 września, przypada szczególna okazja do upamiętnienia i uczczenia jej dziedzictwa.
Matka Elżbieta Czacka urodziła się 22 października 1876 roku na Kresach Wschodnich, w pałacu Branickich w Białej Cerkwi, w zamożnej rodzinie ziemiańskiej Feliksa h. Świnka i Zofii z domu Ledóchowskiej. Już od najmłodszych lat była narażona na problemy ze wzrokiem, dziedziczone po swoich przodkach. Jednak przełomowym momentem w jej życiu był upadek z konia w 1894 roku, który doprowadził do utraty wzroku. Pomimo wielu prób leczenia, jej stan wzroku pogarszał się, a w 1898 roku straciła go ostatecznie.
Warto zaznaczyć, że los Matki Elżbiety Czackiej nie złamał jej ducha. Wręcz przeciwnie, stał się on inspiracją do działania na rzecz innych osób niewidomych. Po kilku latach nauki alfabetu Braille’a i zgłębianiu tajników tyflologii, czyli nauki o osobach niewidomych, Matka Elżbieta postanowiła poświęcić swoje życie pomocy niewidomym.
W 1908 roku założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które miało na celu pomaganie i edukację niewidomych osób w Polsce. Początkowo schronisko dla niewidomych przy ul. Dzielnej 37 w Warszawie stało się miejscem, gdzie uczono niewidome kobiety alfabetu Braille’a oraz koszykarstwa. To było zaledwie początkiem jej wielkiego dzieła.
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi prężnie się rozwijało, tworząc ochronki, szkoły, warsztaty i biblioteki brajlowskie. Matka Elżbieta Czacka wspierała niewidomych i ich rodziny, starając się poprawić ich jakość życia. W miarę rozwoju działalności, siedziba Towarzystwa została przeniesiona na ulicę Złotą 76 w Warszawie, aby pomieścić coraz większą liczbę podopiecznych.
Jednak to nie koniec jej misji. Dzięki inicjatywie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, Matka Elżbieta Czacka została wyniesiona na ołtarze. Jej życie było uważane za świątobliwe, a świadectwa około 150 osób potwierdziły jej wyjątkowość, szczególnie w oczach niewidomych.
Proces beatyfikacji rozpoczął się w 1987 roku, kiedy kard. Józef Glemp rozpoczął go na szczeblu diecezjalnym. Po wielu latach i licznych przesłuchaniach świadków, Matka Elżbieta Czacka otrzymała tytuł Czcigodnej Służebnicy Bożej.
Jednak to dzień 27 października 2020 roku przyniósł wyjątkową radość dla wszystkich wiernych. Papież Franciszek uznał cud za wstawiennictwem Matki Elżbiety Czackiej, co otworzyło drogę do jej beatyfikacji. Uzdrowienie 7-letniej dziewczynki Karoliny Gawrych, które nastąpiło 13 września 2010 roku po ciężkim wypadku, zostało uznane za cudowne.
12 września 2021 roku, w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, Matka Elżbieta Czacka została beatyfikowana wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. To ważne wydarzenie zostało uświetnione specjalnym hymnem oraz stworzeniem relikwiarza przedstawiającego jej dłonie wraz z fragmentem Psalmu 126 w alfabecie Braille’a.
Matka Elżbieta Czacka pozostawiła niezatarte ślady w historii Polski i w sercach wielu ludzi. Jej życie jest inspiracją dla nas wszystkich, przypominając, że miłość i poświęcenie mogą przynieść nadzieję i światło nawet w najciemniejszych chwilach. Dziś, w dniu jej rocznicy beatyfikacji, oddajmy jej cześć i kontynuujmy jej dzieło pomagania innym. Niech jej święte dziedzictwo trwa wiecznie.