W Krakowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu i dostępności obiektów użyteczności publicznej

W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja naukowa pod tytułem „Bezpieczeństwo i dostępność obiektów użyteczności publicznej”. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli różnych dziedzin, w tym architektów, prawników, lekarzy oraz dyrektorów szpitali. Jednak głównym celem było zaangażowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami, aby wspólnie pracować nad tworzeniem standardów, które uczynią szpitale i inne obiekty dostępnymi dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski, podkreślił znaczenie tej konferencji, mówiąc: „Postanowiliśmy zaprosić w jedno miejsce architektów, prawników, lekarzy, dyrektorów szpitali – ale przede wszystkim przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami, po to, by wspólnie wypracowywać dobre standardy, które sprawią, że szpitale staną się obiektami dostępnymi dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.”
W trakcie konferencji podkreślono, że większość nowoczesnych obiektów użyteczności publicznej jest dostosowana wyłącznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, często pomijając potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Dlatego też inicjatywa ta jest próbą zwrócenia uwagi na ten problem i znalezienia rozwiązań, które można wdrożyć stosunkowo niewielkim nakładem środków finansowych, a które przyniosą ogromne korzyści dla osób z niepełnosprawnościami.
Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów oraz do zainicjowania działań mających na celu poprawę dostępności obiektów użyteczności publicznej dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich potrzeb. Jest to ważny krok w kierunku budowania bardziej inkludującego społeczeństwa, gdzie każdy ma równe szanse na korzystanie z usług i obiektów publicznych.


 

Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie