Inicjatywa „Obszar chroniony, obszar dostępny”: PFRON bada dostępność parków narodowych dla osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt o nazwie „Obszar chroniony, obszar dostępny”, który ma na celu zwiększenie dostępności parków narodowych i krajobrazowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Jednym z kluczowych elementów tego projektu jest przeprowadzenie ankiety, która pomoże zrozumieć bariery i potrzeby związane z dostępem do oferty turystycznej w tych obszarach.
Celem inicjatywy jest stworzenie możliwości dla wszystkich, niezależnie od ich ograniczeń czy niepełnosprawności, aby mogli cieszyć się urokami i atrakcjami oferowanymi przez polskie parki narodowe. Dotychczas dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami była w wielu przypadkach ograniczona, a projekt „Obszar chroniony, obszar dostępny” ma na celu dokładne zrozumienie tych problemów i znalezienie rozwiązań.
Ankieta, która jest ważną częścią tego projektu, pozwoli na zebranie opinii i doświadczeń osób ze szczególnymi potrzebami dotyczących dostępności parków. Będzie ona dostępna do wypełnienia przez każdego, kto chciałby wziąć udział w rozwoju turystyki przyjaznej dla wszystkich. Wypełnienie ankiety zajmuje niewiele czasu, ale może mieć znaczący wpływ na przyszłe zmiany w dostępności turystycznej infrastruktury naszych parków narodowych.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat dostępności parków. Ankietę można wypełnić tutaj.