Uroczyste otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kociołkach

15 miejsc dla osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności powstało dzięki zmodernizowaniu budynku dawnej szkoły podstawowej w Kociołkach w powiecie kozienickim. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne zostało utworzone dzięki wsparciu z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 2 milionów złotych. W uroczystym otwarciu Centrum udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Burmistrz Miasta Kozienice Piotr Kozłowski oraz Starosta powiatu kozienickiego Krzysztof Wolski.
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego powstają takie miejsca jak Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. To placówki, w których osoby potrzebujące otrzymują profesjonalną opiekę. Dla części osób, które korzystają z usług w trybie pobytu całodobowego to drugi dom. To dobry czas, żeby podziękować samorządowi, który jest bardzo aktywnie działający na rzecz ludzi i reaguje na potrzeby mieszkańców sięgając po środki rządowe – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.
Podczas uroczystości przywitano wszystkich zaproszonych gości i przystąpiono do wygłoszenia przemówień okolicznościowych, a także do poświęcenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. W trakcie wydarzenia przedstawiono zaproszonym uczestnikom część artystyczną, a następnie wszyscy udali się na zwiedzanie placówki wsparcia.
Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kociołkach jako budynek parterowy powstało na nieruchomości stanowiącej własność gminy o łącznej powierzchni całkowitej 565,60 m2. Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części tego budynku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kociołkach w powiecie kozienickim.
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zapewnia dzienną oraz całodobową opiekę dla osób, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego dla 8 osób, a pobytu całodobowego dla 7 osób.
Baza lokalowa COM składa się z:

  1. • części dziennej, którą tworzą sale zapewniające możliwość całotygodniowego świadczenia usług dla uczestników w szczególności tj.: świetlica, jadalnia, kuchnia, sala rehabilitacji, sala zajęć, pomieszczenie wypoczynku, gabinet zabiegowy, pralnia, szatnia, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia administracyjne, łazienki, toalety;
  2. • części mieszkalnej, którą tworzą pomieszczenia pobytu całodobowego, tj. pokoje jednoosobowe o powierzchni min. 15 m2 (każdy pokój ma swój własny węzeł sanitarny).

Kadrę Centrum stworzy zespół zapewniający pomoc osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych i w prowadzeniu normalnego, codziennego życia.
W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostały: chodniki, miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych), zieleń i mała architektura parkowa.
Centrum będzie tworzyć otoczenie cechami nawiązującymi do środowiska i miru domowego, w którym kluczowymi wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników, gdzie zachowana zostanie równowaga między zabezpieczeniem potrzeb uczestników związanych z niepełnosprawnością i zdrowiem, nabywaniem umiejętności i kompetencji oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.
Należy podkreślić, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


 

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki