4300 zł. – tyle wyniesie płaca minimalna w 2024 roku. Rząd podjął decyzję

W 2015 r. płaca minimalna w Polsce wynosiła 1750 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto miesięcznie, a od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3600 zł. Rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej do 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r., a następnie do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. To wzrost o ok. 20 proc. Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.
– Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płacę w Polsce – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Podwyższenie płacy minimalnej wynika z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy – wraz z Czechami, jesteśmy krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Wynosi ono aktualnie 2,7 proc. i jest najniższe od 1990 r. To idzie w parze ze wzrostem płac. Mamy także dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy. Tempo wzrostu PKB Polski należy do najwyższych na świecie.


 

Źródło: KPRM