Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Rząd podjął ważną decyzję

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.
W 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8%. Zagwarantowana zostanie także minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna zostanie podwyższona do 1588,44 zł. W przyszłym roku, na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych rząd przeznaczy ok. 42 mld zł.
Od 1 marca 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8%. Jego ostateczna wysokość będzie znana po podaniu przez Prezesa GUS rzeczywistych wskaźników inflacji i realnego wzrostu wynagrodzeń w 2022 r., tj. w połowie lutego 2023 r. W przyszłym roku obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Minimalna, zagwarantowana podwyżka wyniesie 250 zł. Najniższe świadczenia zostaną podwyższone do:
– 1588,44 zł – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej;
– 1191,33 zł – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy wzrośnie o co najmniej 187,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową, kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł. Dodatki do emerytur i rent wzrosną o wskaźnik waloryzacji. Do 2157,80 zł podwyższony zostanie miesięczny próg wysokości otrzymywanych świadczeń, który uprawnia do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Rząd dba o stały wzrost świadczeń dla emerytów i rencistów. W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł, natomiast w 2023 r. będzie to już 1588,44 zł. Oznacza to wzrost o 707,99 zł, czyli o ponad 80 proc. w latach 2015-2023. Średniorocznie, uwzględniając także wypłatę 13. i 14. emerytury, w latach 2015-2023 minimalna emerytura wzrośnie o 937,06 zł, czyli o ponad 107 proc.
Znaczący wzrost dotyczy także wysokości średniej emerytury. W 2015 r. wynosiła ona 2083,16 zł, natomiast w 2023 r. prognozowane jest już 3476,89 zł (średniorocznie, uwzględniając także wypłatę 13. i 14. emerytury). Oznacza to wzrost w latach 2015-2023 o 1393,73 zł, czyli o prawie 67 proc.


 

Źródło: KPRM