„Aromatorium – Biblioteka Zapachów” czy narzędzie do nauki podpisu dla niewidomych. Poznaliśmy laureatów konkursu Innowacyjny Samorząd 2023

Gminy Łubniany i Pleszew, Ustka, Gdańsk, powiat poznański i województwo kujawsko-pomorskie to laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach konkursu Innowacyjny Samorząd 2023. Podczas uroczystej gali nagrodzono 18 projektów.
W konkursie Innowacyjny Samorząd co roku nagradzane są gminy, miasta, powiaty i województwa, mogące pochwalić się najbardziej innowacyjnymi projektami, które stają się inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. W tym roku, po raz kolejny, konkurs honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
W tegorocznej edycji konkursu samorządy zgłaszały projekty związane z rozwojem e-usług oraz inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą miejską. Nowe pomysły pojawiły się też w obszarze edukacji, ochrony środowiska oraz usług społecznych.
Prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz podziękował samorządowcom za udział w czwartej edycji konkursu Innowacyjny Samorząd 2023. Pogratulował też zwycięzcom, którzy zgłosili najbardziej innowacyjne projekty.
List gratulacyjny do uczestników konkursu przesłał premier Mateusz Morawiecki. Wyraził uznanie, że w trudnej sytuacji, pandemii oraz kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie samorządowcy mieli odwagę działać na rzecz innowacyjności.
Do konkursu zgłoszono w sumie 244 projekty. Najwięcej, bo aż 73 wpłynęło w kategorii gmin miejskich. Gminy wiejskie złożyły 53 projekty, gminy miejsko-wiejskie – 41, duże miasta – 36, powiaty – 27, województwa – 14.
Zgłoszone projekty oceniała kapituła w składzie: dyrektor biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy, prof. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski oraz redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP Anna Banasik.
Wśród nagrodzonych powiatów pierwsze i drugie miejsce zajął Powiat poznański. Pierwsze miejsce za projekt „Aromatorium – Biblioteka Zapachów” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, prowadzonym przez powiat poznański
Aromatorium powstało w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Nie ma takiego drugiego na mapie Polski i Europy. Przeznaczone jest na zajęcia edukacyjne dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, ale także jest to miejsce, które można odwiedzić w zabytkowych, osiemsetletnich budynkach byłego cysterskiego klasztoru. Zajęcia z aromaterapii niosą ze sobą nowe możliwości rewalidacyjne i edukacyjne dla wychowanków. W perspektywie będzie też miejscem pozwalającym uzyskać nowy zawód dla uczniów szkół branżowych. Projekt realizowany był dwutorowo. Obejmował zarówno proces zbierania zapachów, jak również przygotowania pomieszczenia do ich przechowywania.
Drugą nagrodę Powiat poznański otrzymał za nowatorskie narzędzia do nauki podpisu dla niewidomych, metodyka i metodologia nauczania w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.


 

Źródło: PAP MediaRoom