Nowe tyflografiki na wystawie stałej w Muzeum Polin

W Muzeum POLIN staramy się zapewnić dostępność całej przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy usuwać wszelkie bariery i ułatwiać dostęp zarówno do wystawy, jak i do wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Aby zwiedzanie było komfortowe dla wszystkich zwiedzających, wciąż tworzymy nowe narzędzia i wprowadzamy kolejne udogodnienia.
Przygotowaliśmy prawie 300 nowych tyflografik, które pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku lepiej poznać wystawę stałą.
Zapraszamy grupy osób z niepełnosprawnością wzroku na spacer z przewodnikiem po wystawie stałej w Muzeum POLIN. Podczas zwiedzania zostaną wykorzystane nowe tyflografiki. Przewodnik zapewni również audiodeskrypcję na żywo.
Maksymalna wielkość grupy to 20 osób (łącznie z asystentami).

Informacje potrzebne do zrobienia rezerwacji:

  1. data wizyty,
  2. preferowana godzina wizyty,
  3. liczba osób z niepełnosprawnością,
  4. rodzaj niepełnosprawności,
  5. liczba asystentów (jeśli towarzyszą grupie),
  6. kontakt do zamawiającego (imię, nazwisko, nr telefonu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 (22) 471-03-01  wew. 4 , rezerwacje prosimy wysyłać na adres: grupy@polin.pl
Muzeum POLIN realizuje przedsięwzięcie grantowe „Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier”. Więcej: Przedsięwzięcie grantowe „Wystawa dla wszystkich – zwiększenie dostępności wystawy stałej Muzeum POLIN dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
Projekt „Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


 

Źródło: materiały nadesłane