Wielozmysłowe tyflografiki dostępne w Muzeum POLIN

Już nie tylko ekspozycja stała opowiadająca o tysiącletniej historii Żydów polskich, ale także czasowa jest dostosowana dla zwiedzających z niepełnosprawnościami wzroku. Muzeum POLIN przygotowało specjalne narzędzia pozwalające osobom o zróżnicowanych potrzebach nawiązać pełniejszy kontakt ze sztuką. Można je znaleźć na wystawie prac jednego z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych, Wilhelma Sasnala. Ekspozycja „Taki pejzaż” będzie otwarta dla publiczności do 10 stycznia 2022 r.
Pomocami dla osób niewidomych i słabowidzących na otwartej w czerwcu 2021 r. wystawie czasowej są tyflografiki, choć inne niż te, które znały do tej pory. We współpracy z Fundacją Wielozmysły i grupami osób z niepełnosprawnościami wzroku Muzeum POLIN opracowało wielowarstwowe materiały, które pobudzają wyobraźnię i pozwalają lepiej zrozumieć sens prezentowanego dzieła. Poprzez zastosowanie różnych materii: drewna, piasku, skrawków tkanin powstała zmysłowa struktura. Dzięki niej zwiedzający „poczują” temperaturę zastosowanej barwy, fakturę pociągnięć pędzla, nastrój i emocje zapisane w obrazie. Te zmysłowe narzędzia dotykowe wyglądają jak małe dzieła sztuki, dopełniają wystawę prac Wilhelma Sasnala i pozwalają „zobaczyć” w wyobraźni to, czego oko nie widzi. Tyflografiki ulokowane są w kasetce przy wejściu na ekspozycję. Uzupełnia je audiodeskrypcja dostępna na audioprzewodnikach, które można znaleźć w kasach Muzeum POLIN. Audiodeskrypcje do wybranych prac Wilhelma Sasnala są także na stronie polin.pl.

Skąd pomysł na stworzenie takich nietypowych tyflografik?

– Doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami wzroku podczas spotkań na wystawach Muzeum POLIN pokazało pracownikom Działu Edukacji Muzeum POLIN, że wciąż brakuje środków i narzędzi do opowiadania o tym, czego nie możemy po prostu pokazać. – Rozmawiając o wybranych dziełach, operowaliśmy pojęciami, których znaczenie nie zawsze było jasne dla zwiedzających. Korzystaliśmy z tradycyjnych tyflografik, jednak te bywały nieczytelne, niezrozumiałe i nie pozwalały na odtworzenie w wyobraźni bardziej metaforycznych obrazów

– mówi Anna Czerwińska, kierowniczka Sekcji Edukacji Szkolnej i Rodzinnej w Dziale Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

– Kiedy planowaliśmy otwarcie wystawy „Wilhelma Sasnala: Taki pejzaż”, postawiliśmy sobie za cel zbliżyć się jeszcze bardziej do naszych odbiorców. Dać im możliwość pełnego uczestnictwa. Wiedzieliśmy bowiem, że ta wystawa może stać się ważna dla wielu i powinna być dostępna dla wszystkich

– zapewnia Wioleta Jóźwiak, koordynatorka ds. dostępności
w Muzeum POLIN.
Opracowanie tyflografik przez Muzeum POLIN i Fundację Wielozmysły wpisuje się
w wieloletnie działania Muzeum na rzecz dostępności eksponatów i przestrzeni dla osób
z niepełnosprawnościami. Wszystkie narzędzia i informacje o dostępności można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Muzeum POLIN zaprasza grupy osób z niepełnosprawnością wzroku na wystawę „Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż”. Usługa przewodnika (który oprowadzi po wystawie z wykorzystaniem tyflografik) jest bezpłatna, a rezerwacje można zgłaszać na adres mailowy: grupy@polin.pl
Wystawa „Wilhelm Sasnal: Taki pejzaż”, zainaugurowana 17 czerwca 2021 r. w Muzeum POLIN, to pierwsza indywidualna prezentacja twórczości tego artysty w polskim muzeum obejmująca prace powstałe w ciągu minionych dwudziestu lat. Ekspozycja jest ważnym wydarzeniem z dziedziny sztuki współczesnej – zarówno w kontekście polskim, jak i światowym. Znajdują się na niej prace udostępnione przez artystę, a także z kolekcji polskich (w tym Muzeum POLIN) i zagranicznych, często pokazywane po raz pierwszy. To ciekawa propozycja nie tylko dla osób zainteresowanych relacjami polsko-żydowskimi, ale także dla wszystkich, którym emocjonalnie nieobojętne są sprawy dzisiejsze.
Na premierę krótkiego filmu z udziałem Roberta Więckowskiego (Fundacja Kultury bez Barier) i Adrianny Lau (Fundacja Wielozmysły), którzy opowiedzą o tyflografikach na wystawie „Taki pejzaż”, zapraszamy 6 listopada 2021 roku. Transmisja na profilu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na Facebooku.


 

Źródło: inf. pras.