Bez barier, czyli TAURON bardziej dostępny dla klientów

Przez internet, bez wychodzenia z domu, można już dziś załatwić większość spraw w TAURONIE. Wirtualny punkt obsługi dostępny jest pod adresem klient.tauron.pl, na stronie można również odnaleźć wirtualnego konsultanta, który odpowie na najtrudniejsze pytania. Serwisy klienckie oferowane przez energetycznego lidera zgodne są ze standardem WCAG 2.1, czyli mogą z nich skorzystać klienci wykluczeni cyfrowo ze względu na wiek czy stan zdrowia. Tylko w ubiegłym roku w ramach TAURON Bez Barier uruchomił 36 dedykowanych inicjatyw.
TAURON to lider rozwiązań proklienckich w branży energetycznej. Dzięki uruchomieniu wirtualnego punktu obsługi klienta oraz wdrożeniu standardu WCAG 2.1 firma stworzyła nową przestrzeń dla klientów, dla których wizyta w punkcie stacjonarnym jest sporym wyzwaniem. Wirtualny punkt obsługi klienta oraz czat z naszymi konsultantami można odnaleźć na stronie klient.tauron.pl.
Dodatkowo TAURON wyposażył Punkty Obsługi Klienta wpętle indukcyjne oraz uruchomił specjalną infolinię dla seniorów.
– Jako jedyna spółka w branży energetycznej mamy spójny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób chorych, wykluczonych społecznie lub cyfrowo – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – Dbamy, by wszyscy nasi klienci i pracownicy czuli się bezpiecznie i jak najbardziej komfortowo na każdym etapie współpracy z nami – dodaje prezes TAURONA.
TAURON Bez Barier to szereg działań, które poprawiły dostępność do naszych usług. Dzięki wdrożonym zmianom udoskonalony został proces obsługi klientów, dzięki czemu stał się bardziej przyjazny i łatwiej dostępny dla wszystkich. Zrealizowane zadania obejmują likwidację barier architektonicznych, komunikacyjno – informacyjnych oraz cyfrowych. TAURON promuje świadomość równości i inkluzywności w komunikacji zewnętrznej, jak i skierowanej do pracowników.
W ramach programu w 2022 r. TAURON uruchomił 36 inicjatyw. Co ważne, program to nie tylko wdrażanie nowych inicjatyw, ale stały rozwój i operacyjne zarządzanie dostępnością w bieżącej działalności. W ubiegłym roku zostali powołani koordynatorzy dostępności w spółkach Grupy TAURON, którzy stale koordynują realizację przedsięwzięcia.
– Podjęliśmy wyzwanie wdrożenia idei inkluzywności w TAURONIE, chcemy żeby, każdy z naszych klientów miał równy dostęp do naszych produktów i usług oraz możliwość samodzielnego załatwienia spraw – mówi Daniel Gryt, dyrektor komunikacji i marketingu Grupy TAURON. – Szczególną uwagę zwracamy na likwidowanie barier w punktach obsługi klienta czy kanałach mobilnych: infolinii, stronach i serwisach internetowych TAURONA – dodaje Daniel Gryt.
10 rozwiązań wdrożonych w ramach „TAURON bez barier”
1. Klient cyfrowy
Uzyskaliśmy dostępność cyfrową zgodnie z standardem WCAG 2.1 dla naszych stron i serwisów internetowych klient.tauron.pl, a także dla stron tauron.pl i tauron-dystrybucja.pl. Dbamy o to, żeby nasze strony internetowe dawały możliwość załatwienia sprawy online i były dostępne dla wszystkich.
2. Wirtualny czat
Za pośrednictwem wirtualnego czata, dostępnego na stronie klient.tauron.pl można załatwić większość bieżących spraw, bez konieczności odwiedzania nas. Można za jego pośrednictwem zostawić zgłoszenie, a jego funkcjonalności są podobne do infolinii. Rozmowę z klientem prowadzą tam nasi konsultanci. Poprawiliśmy dostępność cyfrową dla każdego klienta – również czat dostosowaliśmy do standardu WCAG 2.1.
3. Nowa wyszukiwarka awarii i newsletter planowanych wyłączeń
Uruchomiliśmy powiadomienia o planowanych wyłączeniach w nowej wyszukiwarce www.tauron-dystrybucja.pl oraz spersonalizowany newsletter dot. wyłączeń planowanych.
4. Upraszczamy nasze maile
Dzięki standardom mailowym nasze wiadomości nie są wysyłane jako grafika, a ich treść mogą odczytać urządzenia wspomagające osoby z niepełnosprawnościami. Treść wiadomości tworzona jest w standardzie programu TAURON Mówi Po Ludzku.
5. Pierwsza umowa z TAURONEM
Przygotowaliśmy intuicyjny ebook Pierwsza umowa z TAURONEM, który prowadzi klienta przez wszystkie formalności. Ebook dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób niewidzących i słabowidzących, posługujących się np. czytnikami tekstu lub wokalizatorami.
6. Infolinia dla seniora
Mamy dedykowaną dla seniorów infolinię, na której obsługę realizują najbardziej doświadczeni konsultanci. Infolinia 32 606 0 606
7. W Punktach Obsługi Klienta mamy pętle indukcyjne
W każdym z naszych punktów obsługi klienta jest stanowisko z systemem wzmocnienia słuchu, czyli pętlą indukcyjną. Dzięki temu rozwiązaniu osoby słabo słyszące korzystające z aparatów słuchowych mają większy komfort rozmowy.
8. Ramki i lupa do podpisu w Punktach Obsługi Klienta
Zapewniamy lupę powiększającą tekst oraz ramki do podpisu we wszystkich punktach obsługi klienta.
9. Jednorazowe pełnomocnictwo
Wprowadziliśmy do obsługi jednorazowe pełnomocnictwa – dzięki temu rozwiązaniu rodzina lub znajomi mogą za zgodą osoby z niepełnosprawnościami, pomóc w załatwieniu sprawy – również w ramach rozmowy na infolinii TAURONA.
10. Sprawdzamy jakość
Rozpoczęliśmy projekt audytowania dostępności architektonicznej punktów obsługi klienta. Zrealizowaliśmy już audyt budynków w Katowicach i Jaworznie. W najbliższym czasie przyjmiemy harmonogram przeprowadzenia audytów w punktach obsługi klienta.
Sprawdź jak włączamy życie bez barier w TAURONIE na www.tauron.pl/bezbarier


 

Źródło: Biuro Prasowe TAURON