O prądzie bez barier. TAURON uczy najmłodszych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych obchodzonego na początku grudnia, TAURON uruchomił na firmowym kanale na YouTube trzy nowe playlisty z filmami edukacyjnymi dla osób z niepełnosprawnościami. Są to wersje z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz z językiem migowym. Przystosowanie wszystkich filmów na temat elektryczności do potrzeb uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych to unikalny projekt w skali kraju.
Filmy edukacyjne tworzone na potrzeby programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA” kierowane są do uczniów i nauczycieli z klas 1-8 szkoły podstawowej. Znajdują się na platformie edukacyjnej oferowanej szkołom bezpłatnie. Poza filmami można tam znaleźć scenariusze lekcji, gry i zabawy dla uczniów, a także sekcję dla rodziców zawierającą poradniki oraz filmy zachęcające do eksperymentowania z dziećmi w domu.
Od początku istnienia platformy Bezpieczników TAURONA, każdy film publikowany jest w wersjach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, co umożliwia dotarcie z wiedzą o elektryczności do wszystkich dzieci.

Edukacja bez ograniczeń

W projekcie „Bezpieczniki TAURONA” bierze udział 21 szkół specjalnych, z oddziałami integracyjnymi lub Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. W poprzednich latach zespół naukowców TAURONA odwiedził kilka z nich realizując zajęcia łącznie dla ponad 460 dzieci.
– Przygotowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych jest zawsze dużym wyzwaniem dla naukowców związanych z programem – mówi Marcin Marzyński, kierownik Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja. – Trzeba dostosować przekazywane tematy, eksperymenty i pomoce naukowe do potrzeb konkretnych niepełnosprawności. Jako firma odpowiedzialna społecznie czujemy się w obowiązku, aby podejmować i wciąż rozwijać działania służące wyrównywaniu szans i nie pozbawiać dostępu do edukacji dzieci niepełnosprawnych – dodaje Marzyński.
Zajęcia realizowane w szkołach, jak i materiały do ich samodzielnej realizacji przez nauczycieli cieszą się dobrą oceną w środowisku.
– Od 11 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami. Moi uczniowie z ogromną radością wzięli udział w projekcie „Bezpieczniki TAURONA”, ponieważ zajęcia były dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i angażowały ich do bezpośredniego uczestnictwa poprzez doświadczanie – mówi Magda Torończak, jedna z nauczycielek biorących udział w programie. – Każde działanie, które ma na celu przekazanie wiedzy dziecku z niepełnosprawnościami w sposób polisensoryczny, jest działaniem bardzo pożądanym. Uważam, że  dobrym pomysłem jest rozszerzenie platformy „Bezpieczników” o kolejne materiały edukacyjne i środki techniczne dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami. Działania te zwiększają szansę na osiąganie sukcesów na polu dydaktycznym, ponieważ przełamują bariery z jakimi na co dzień zmagają się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wiedza dostępna dla wszystkich

Wszystkie filmy edukacyjne na temat elektryczności dostosowane są do podstawy programowej określonej przez MEN. Nie tylko przekazują wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z prądu, ale również pozwalają zainteresować dzieci tą dziedziną fizyki, a nauczycieli zainspirować do przeprowadzenia ciekawych lekcji. Na platformie filmy są podzielone według grup wiekowych, a także według udogodnień dla uczniów z niepełnosprawnościami: w wersji z audiodeskrypcją, napisami i językiem migowym. Dodatkowo, dla szerszego odbioru tych filmów, udostępnione zostały na YouTube na kanale TAURONA: https://www.youtube.com/user/TauronTV
– Przemyślane, merytoryczne, profesjonalne i pouczające – w ten sposób filmy z cyklu „Bezpieczniki Taurona” opisuje Mariusz Trzeciakiewicz z Fundacji Katarynka, który od początku tego projektu zajmuje się dostosowaniem filmów na potrzeby osób z niepełnosprawnością sensoryczną. – Te filmy porządkują świat i pozwalają zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość, bo duża część tej rzeczywistości napędzana jest dziś energią elektryczną. Znakomicie sprawdzają się w kontekście edukacyjnym, jako gotowe produkcje do wykorzystania na lekcjach fizyki czy elektrotechniki, a swoim poziomem dostosowane są do poszczególnych etapów edukacji.
Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA” realizowany jest od 2013 roku. Jego głównym celem jest uczenie i przypominanie zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Od kilku lat program jest prowadzony w oparciu o multimedialną platformę edukacyjną dostępną pod adresem www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl, skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych, uczniów i rodziców. W trudnym dla uczniów i nauczycieli czasie zdalnego nauczania, filmy edukacyjne TAURONA na YouTube i propozycje zajęć dostępne na portalu stały się jednym z narzędzi niezwykle chętnie wykorzystywanych w tworzeniu lekcji on-line. W ubiegłym roku szkolnym z pomocy naukowych zamieszczonych na platformie skorzystało ponad 50 tys. użytkowników.


 

Źródło: inf. pras.