Tirana. Pierwsze Damy z wizytą w szkole dla dzieci niewidomych

Podczas oficjalnej wizyty Pary Prezydenckiej w Albanii Pierwsze Damy obu krajów odwiedziły szkołę dla dzieci niewidomych w Tiranie.
Wizyta Agaty Kornhauser–Dudy i Armandy Begaj w Ramzan Kabashi była okazją do wymiany spostrzeżeń i dyskusji o doświadczeniach Polski i Albanii w procesie wsparcia uczniów niewidomych i niedowidzących w edukacji szkolnej. Rozmawiano o technologiach informacyjno–komunikacyjnych umożliwiających dostosowywanie sposobów i warunków nauczania do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Panie Prezydentowe przyjrzały się procesowi produkcji książek w języku Braille’a, obejrzały studio nagrań Instytutu Niewidomych Uczniów oraz uczestniczyły w pokazie użycia technologii wspomagającej drukowanie materiałów w alfabecie Braille’a.
Agata Kornhauser–Duda, która w Polsce często odwiedza podobne ośrodki, wyraziła wdzięczność za możliwość poznania społeczności tirańskiej szkoły, podkreślając, że na komfort życia dziecka, jego rozwój, znalezienie swojego miejsca w grupie, ale też w dorosłym życiu i społeczeństwie ogromny wpływ mają zaangażowanie rodziny, właściwa edukacja, troska i akceptacja środowiska.
– Państwa szkoła, jako jeden z tych elementów, wspaniale i wszechstronnie wypełnia to zadanie. Jestem pod wrażeniem wyposażenia szkoły w specjalistyczny sprzęt i aparaturę służące pełnej edukacji uczniów, a także zaangażowania w pracę pedagogów i opiekunów – powiedziała.
Szkoła korzysta ze wsparcia innych krajów prowadzonego w ramach pomocy zagranicznej. W 2023 roku Ambasada RP w Tiranie zgłosiła realizację projektu pt.: „Wsparcie szkoły dla niewidomych uczniów Ramazan Kabashi” na kwotę 22.500 euro przeznaczonych m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu jak audiobooki oraz filmy z audio-deskrypcją.
Ramzan Kabashi jest jedynym takim ośrodkiem na terenie Albanii. Uczą się w nim dzieci z dysfunkcją wzroku, realizując standardowy – dziewięcioletni – program szkoły podstawowej zawierający dodatkowo przedmioty specjalne. Szkoła gwarantuje przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki w szkole średniej lub na kursach zawodowych. Koszty nauki, zakwaterowania w internacie oraz wyżywienia uczniów pokrywane są z budżetu państwa. Małżonka Prezydenta RP mówiła o polskich standardach kształcenia uczniów niewidomych i słabowidzących, w tym w szkołach branżowych umożliwiających zdobycie zawodu, o działaniach skierowanych na integrację społeczną osób niepełnosprawnych i dobrych praktykach.
Pierwsze Damy obejrzały występ artystyczny w wykonaniu dzieci z Instytutu Niewidomych Uczniów oraz zwiedziły część mieszkalną. Agata Kornhauser–Duda rozmawiała z uczniami o rozwiązaniach umożliwiających widzącym zapoznanie się ze światem osób niewidomych. Podzieliła się obserwacjami ze zwiedzania warszawskiej Niewidzialnej Wystawy, podczas której goście – w całkowitej ciemności – mogą wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku: wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku, węchu. Mówiła też o wizycie w prowadzonej przez organizację pozarządową restauracji, w której posiłki serwowane są w ciemności. Rolę przewodników i kelnerów w tych miejscach pełnią osoby niewidzące.
Młodzi ludzie opowiedzieli o swojej codzienności, nauce, zainteresowaniach i planach na przyszłość. – Życzę, żebyście spełnili plany i marzenia. Pamiętajcie, że jesteście w stanie osiągnąć naprawdę wszystko! – stwierdziła Agata Kornhauser–Duda.


 

Źródło: Prezydent.pl