Ruszył nabór wniosków do programu Aktywny Samorząd

Od 1 marca można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”. To pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. To także pomoc w utrzymywaniu aktywności zawodowej oraz w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.
Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób niepełnosprawnych i dotyczy wsparcia finansowego w takich obszarach jak poruszanie się i transport w życiu codziennym, zakup sprzętu elektronicznego i szkolenia w tym zakresie czy edukacja policealna. Ponadto beneficjentami programu są samorządy na poziomie powiatowym, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych.
W połowie stycznia pisaliśmy o zmianach, jakie do programu „Aktywny Samorząd” na rok 2020 wprowadził Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczą one w dużej mierze wyższych kwot dofinansowań na konkretne sprzęty czy szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem:
https://mir.org.pl/2020/01/20/aktywny-samorzad-2020-z-rekordowym-budzetem/
W tegorocznej edycji programu duża zmiana jakościowa nastąpiła w sposobie składania wniosków, bowiem od tego roku osoby zainteresowane mogą to zrobić przez internet. PFRON uruchomił tzw. SOW czyli System Obsługi Wsparcia, dostępny na stronie: www.sow.pfron.org.pl. Jest to duże ułatwienie, ponieważ nie wymaga wyjścia z domu i eliminuje ryzyko stania w kolejkach.


 

Źródło: MRPiPS