Jelenia Góra: Minister Jarosińska-Jedynak na konferencji „Góry otwarte dla wszystkich”

„Góry otwarte dla wszystkich” – to wyzwanie, w realizacji którego pomaga rządowy program Dostępność Plus. To także tytuł konferencji odbywającej się w Jeleniej Górze. W dyskusji o dostępności turystyki górskiej dla osób z niepełnosprawnościami uczestniczyła zdalnie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Kontakt z naturą i aktywność fizyczna to „lek bez recepty” dla naszego ducha i ciała. A skoro tak, powinien być dostępny dla każdego – nie tylko dla osób sprawnych i młodych. Stworzenie warunków do udziału w aktywności turystycznej grupie osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami czy starszych, jest także istotny dla rządu. Program Dostępność Plus przewiduje wsparcie także w tym zakresie

– mówiła minister  Małgorzata Jarosińska-Jedynak.”
W ramach programu co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk turystycznych stanie się dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowaliśmy poprawę dostępności obiektów sportowych, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z niego na równi z innymi. Promujemy kulturę fizyczną i aktywną turystykę osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.
Staramy się angażować jednostki odpowiedzialne za sport i turystykę do współdziałania w zakresie szerszego finansowania poprawy dostępności w tym obszarze. Daliśmy także możliwości organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom,  żeby tworzyły, rozwijały i wdrażały na rynek pomysły związane z turystyką społeczną finansowane ze środków unijnych. Temu celowi służą miedzy innymi inkubatory innowacji społecznych, czy cyklicznie uruchamiane konkursy dla przedsiębiorców.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że to już dwa lata działania programu Dostępność Plus.

„7 miliardów złotych już pracujących w programie to środki na inwestycje w 150 szkołach podstawowych, ponad 100 uczelniach, 300 placówkach służby zdrowia, kilkuset urzędach i instytucjach samorządowych, na blisko 200 dworcach kolejowych, czy w przestrzeni publicznej kilkudziesięciu miast

– podsumowała minister.”
Minister dodała, że dzięki programowi pojęcie „dostępności’’ stało się szerzej rozpoznawalne w sferze publicznej, ale nie tylko. Jarosińska-Jedynak  mówiła o podjętych licznych działaniach, aby „dostępność” była odpowiednio rozumiana i wcielana na poziomie przepisów prawa i inwestycji publicznych i aby osoby, które napotykają bariery w codziennym życiu mogły korzystać z usług urzędu, szkoły, placówki służby zdrowia czy właśnie schroniska górskiego lub hotelu.
Organizatorem 5. edycji konferencji „Góry otwarte dla wszystkich” jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.


 

Źródło: MFiPR