Częstochowa: Policja podsumowała kampanię „Bezpieczeństwo bez barier”

Kampania „Bezpieczeństwo bez barier” zrealizowana została przez częstochowski ruch drogowy i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie przy współpracy z Fundacją Eltrox Razem Bezpieczniej. Jej celem było podniesienie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego i pokazanie, że droga jest miejscem dla każdego. W czwartek w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się oficjalne zakończenie i podsumowanie akcji.
Głównym założeniem kampanii było zwrócenie uwagi społeczeństwa na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością – przede wszystkim na trudności w życiu codziennym, z którymi się borykają.
W ramach akcji przeprowadzono liczne prelekcje dla placówek oświatowych oraz działania na drodze, mające na celu pokazanie, że przestrzeń drogowa jest miejscem dla każdego uczestnika ruchu drogowego
W Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych odbyło się oficjalne zakończenie prowadzonej od 29 września kampanii. Komendant Miejski Policji w Częstochowie insp. Dariusz Atłasik podsumował działania prowadzone w ramach „Bezpieczeństwa bez barier” i podziękował osobom zaangażowanym w jego realizację.
W uroczystym zakończeniu kampanii uczestniczył również  podkom. Sebastian Tyras – szef częstochowskiej drogówki, mł. bryg. Tomasz Bąk – zastępca Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Częstochowie, Mirosław Anioł – Kierownik Biura Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta w Częstochowie, Ilona Juszczyk z Polskiego Związku Niewidomych, Michał Adamus – Prezes Fundacji Eltrox Razem Bezpieczniej oraz aktorzy, dzięki którym powstał spot promujący akcję.


 

Źródło: KMP w Częstochowie