Urząd Miasta Ełku przygotował film, ukazujący ełczan z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami żyją wśród nas i z nami. Mimo swoich ograniczeń pracują, realizują pasje, kochają. Tylko razem możemy tworzyć prawdziwą i równą dla wszystkich naszą małą ojczyznę – Ełk. By przypomnieć tę oczywistą prawdę, o której niektórzy nie pamiętają, Urząd Miasta Ełku przygotował film z udziałem ełczan. Zapraszamy do obejrzenia już dziś.
W Polsce żyje bardzo wielu ludzi z niepełnosprawnością (ok. 3 milionów osób, które ukończyły 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności). Szacuje się, że wszystkich może być nawet dwa razy więcej. To ogromna liczba. Mimo to nie zawsze i nie wszyscy tak zwani pełnosprawni wykazują się zrozumieniem dla ich problemów. A wystarczy tak niewiele: odrobina empatii, cierpliwość, chęć wyciągnięcia ręki w potrzebie. Zatrzymajmy się na chwilę w pędzie codzienności, rozejrzyjmy wokół i bądźmy dla siebie po ludzku życzliwi.
Urząd Miasta Ełku przygotował film, ukazujący ełczan z niepełnosprawnościami, którzy mieszkają z nami lub obok nas. Obejrzyjmy go i poświęćmy choć chwilę na autorefleksję.

Poniżej adresy instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami w Ełku:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, adres e-mail: sekretariat@mops.elk.pl,
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ełku, ul. Kościuszki 28 B, tel/fax. 87 732 67 55, e-mail: l.krylowicz@sds.elk.pl,
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, ul. Piłsudskiego 5, sekretariat tel. 87 621 15 50, 87 610 40 97, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych i DPS tel. 512 592 612,
 4. Narodowy Fundusz Zdrowia, Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki, Delegatura w Ełku, ul. Fryderyka Chopina 15, tel. 89 678 77 85,
 5. Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku „Reha-Vitae” Ełk, ul. Baranki 24, tel. 87 620 95 37,
 6. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej, Ełk, ul. Kolejowa 31, tel. 87 610 44 66,
 7. Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski, Koło w Ełku, ul. Małeckich 3/4, tel. 87 610 98 74,
 8. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z/s w Ełku, kontakt przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tel. 87 73 26 185
 9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „NASZYM DZIECIOM” Ełk, ul. Kajki 8, tel. 668 821 196,
 10. Stowarzyszenie „Kormoran” na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku, ul. Grajewska 16a, tel. 87 610 37 42,
 11. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej, ul. Lipowa 1, tel. 87 619 74 90,
 12. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Ełku, ul. Małeckich 3/7, tel. 87 732 80 42.

 

Źródło: Samorzad.pap.pl / UM Ełk