Ełk: „Koperty Życia” ratują także ełczan

Miasto Ełk przystąpiło do ogólnopolskiej akcji społecznej pn. „Koperta Życia”. Polega ona na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o swoim stanie zdrowia. Inicjatywa skierowana jest szczególnie do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koperty są bardzo przydatnym źródłem informacji dla ratowników medycznych podczas interwencji u osoby chorej.
Akcja społeczna „Koperta Życia” jest prowadzona w całej Polsce. „Koperta Życia” to plastikowa koperta, zawierająca formularz, w którym są umieszczone najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, dane osobowe (w tym nr PESEL). Koperta m.in. z takimi informacjami powinna być przechowywana w mieszkaniu w miejscu, które jest łatwo dostępne i widoczne, np. w lodówce.
„Koperta życia” przydatna jest lekarzom i ratownikom pogotowia wezwanym na interwencję w domu chorego. Stanowi istotną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie. Dlatego okrągła naklejka z napisem „Tu jest Koperta Życia” powinna być przymocowana w widocznym miejscu w mieszkaniu lub na drzwiach wejściowych.
Natomiast naklejka w kształcie koperty z napisem „Koperta Życia” powinna być umieszczona w miejscu, w którym koperta jest przechowywana, np. na lodówce.
Cały pakiet składający się na „Kopertę życia” można odebrać w:

  1. •    Urzędzie Miasta Ełku Wydziale Polityki Społecznej ul. Piłsudskiego 2 pok. 15;
  2. •    Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8;
  3. •    Środowiskowym Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek” ul. Kościuszki 28B;
  4. •    Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” ul. Kościuszki 33.

Osoba, która odbierze swój pakiet, zgłasza się z „Kopertą Życia” do swojego lekarza rodzinnego, który wypełnia formularz. Karta informacyjna jest ważna przez 1 rok.
W Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” odbyło się również spotkanie m.in. z seniorami, którego tematem było bezpieczeństwo osób starszych i samotnych w kontekście licznych działań oszustów. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ełku uświadamiali m.in. metody, jakimi posługują się naciągacze. W tym kontekście mówiono także o „Kopertach Życia”.
Udział mieszkańców Ełku w akcji „Koperta Życia” jest dobrowolny i bezpłatny.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl