Brajlowskie oznaczenia w przestrzeni publicznej czy dostępność w turystyce. Obradowała Rada Dostępności

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju. Posiedzeniu Rady Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„W tym roku Polska rozpoczęła realizację programów unijnych Polityki Spójności na lata 2021-2027, która jest głównym źródłem finansowania programu Dostępność Plus. W nowej perspektywie będziemy kontynuować szereg projektów na rzecz zwiększania dostępności”

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając obrady.
Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan realizacji programu. Zaprezentowano efekty projektów wspierających jednostki samorządu terytorialnego oraz wzmacniających rolę organizacji pozarządowych jako strażników dostępności. Poruszono także kwestie związane z adaptabilnością obiektów budowlanych (trend projektowania, który uwzględnia możliwość dostosowania przestrzeni zamieszkania do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowników).
Ważnym tematem dyskusji była promocja dostępności. Ta kwestia ma szczególne znaczenie w kontekście zbliżającej się rocznicy pięciolecia działania programu.
Uczestnicy spotkania rozmawiali także o działaniach wspierających dostępność w turystyce oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami poprzez programy i projekty prowadzone przez PFRON. Omówiono również zagadnienie oznaczeń w piśmie Braille’a stosowanych w przestrzeni publicznej.


 

Źródło: MFiPR