Trzebnica: Przełom w okulistycznych badaniach diagnostycznych

Do Poradni Okulistycznej w Trzebnicy zakupiony został nowoczesny tomograf optyczny, a pełnemu ucyfrowieniu poddana została także pracownia diagnostyki obrazowej RTG. Powyższe zmiany pokazują, w jak pozytywnym kierunku gminna służba zdrowia rozwija się dla pacjentów, poszerzając i ulepszając ofertę. Od czasu oddania nowoczesnego budynku do użytku w 2016 roku, wciąż szukane są nowe możliwości poszerzania ofert dla pacjentów. Oprócz pracowników przychodni stale dbających o pacjentów równolegle prowadzone są rozmowy z NFZ o pozyskanie kolejnych specjalistów.
Nowy sprzęt to prawdziwy przełom w okulistycznych badaniach diagnostycznych.  W tej chwili to najnowocześniejsze technicznie urządzenie, które w ramach rozszerzonej dostępności do Poradni Okulistycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia da możliwość przebadania wszystkich potrzebujących pacjentów. Tomografia dna oka jest nowoczesnym badaniem wspomagającym wykrywanie i leczenie chorób oczu oraz pozwalającym precyzyjnie ocenić narząd wzroku poprzez bezkontaktowe obrazowanie mikroskopowe za pomocą kamery wysokiej rozdzielczości. Co więcej zdecydowano się na pełną cyfryzację pracowni RTG, co umożliwi lepszą jakość i rozdzielczość w nadaniach obrazowych, zwiększy przepustowość i zmniejszy czas oczekiwania na opis. Daje to też wiele możliwości technikom pracującym przy badaniu.
System SOCT został wyposażony w funkcję umożliwiające pomiar: grubości siatkówki, tarczy nerwu wzrokowego, warstwy włókien nerwowych siatkówki, grubość rogówki, długość osiowej gałki ocznej, a także ocenę kąta przesączania oraz wizualizację struktur naczyniowych. Oprogramowanie wyposażone jest dodatkowo w funkcję Angiografii OCT, przeznaczone do obrazowania struktur naczyniowych siatkówki oraz naczyniówki.
Tomograf okulistyczny służy wykryciu m.in. zmian jaskrowych, czy zwyrodnienia plamki żółtej, a także badaniu przedniego odcinka oka oraz tarczy nerwu wzrokowego. Jest obrazowaniem nieinwazyjnym, wykorzystywanym przede wszystkim w diagnostyce chorób siatkówki, głównie tzw. plamki, zlokalizowanej nieopodal dna oka, co pozwala na wczesne wykrycie wszelkich patologicznych zmian i na monitoring postępów leczenia. Poza samą siatkówką OCT pozwala także dokładnie ocenić stan nerwu wzrokowego, a wysoka czułość umożliwia diagnostykę zmian i chorób, które mogą zostać niezauważone podczas tradycyjnego badania. Dotyczy to w szczególności pacjentów chorych na cukrzycę, których liczba zachorowań wzrasta z każdym rokiem. Dzięki takim rozwiązaniom Gmina Trzebnica będzie mogła w szerszym zakresie pomóc pacjentom z problemami dotyczącymi narządu wzroku.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl