Kraków: W mieście powstało miejsce dla rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach

W Krakowie powstało pierwsze Integracyjne Centrum Rodziców z dzieckiem po szóstym roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych. To miejsce, w którym rodzice z dziećmi o specjalnych potrzebach mogą się spotykać, brać udział w warsztatach, szkoleniach i korzystać z konsultacji.
Utworzenie centrum to uzupełnienie oferty miasta, zawierającej przedsięwzięcia wspierające krakowskie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, o propozycje odpowiadające na potrzeby starszych dzieci – od szóstego roku życia.
W ramach projektu planowane są między innymi zajęcia i warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci dostosowane do możliwości i zainteresowań podopiecznych (np. muzyczno-taneczne, plastyczne, artystyczne, sensoryczne oraz ruchowe) oraz indywidualne konsultacje (w tym psychologiczne) dla dzieci i rodziców.
W programie działań znajdą się szkolenia oraz wykłady ze specjalistami dotyczące np. opieki czy wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z dysfunkcjami. W tym zakresie działania centrum wesprą: psycholog, pedagog, logopeda, dietetyk oraz inni specjaliści.
Integracyjne Centrum Rodziców będzie otwarte pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po pięć godzin dziennie. Wszystkie działania centrum będą odbywać się w budynku Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja na osiedlu Uroczym 14, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mieści się tam siedziba integracyjnej szkoły podstawowej.
Działania centrum są realizowane na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji. Krakowianie mogą korzystać z oferty nowego miejsca nieodpłatnie.


 

Źródło: UM Kraków