W Beskidzie Niskim otwarto szlak z audiodeskrypcją

Jednym z efektów Programu Dostępność Plus, który realizujemy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od ponad 3 lat, jest niezależność osób ze szczególnymi potrzebami w każdej dziedzinie życia, także tej związanej z rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Dlatego wspieramy rozwój turystyki dostępnej dla wszystkich, której ważnym elementem jest otwierany dziś w Beskidzie Niskim szlak z audiodeskrypcją – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Dostępność to nie tylko brak barier komunikacyjnych i organizacyjnych, ale też świadomość, że każdy nowy obiekt architektoniczny czy usługa muszą być projektowane uniwersalnie, z myślą o wszystkich. Taka też powinna być turystyka.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pomaga w realizacji celu, jakim jest  utworzenie 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Resort jest wspierany w tym m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwo Sportu i Turystyki w realizowanych przez nie programach: „Schronisko bez barier” i „Dostępność ponad barierami”.

„Tego rodzaju konkursy to przepustka do likwidacji barier architektonicznych, ale także środki na szkolenie przewodników czy właśnie oznakowania szlaków turystycznych. Beskid Niski to piękne miejsce, cieszę się, że od dziś jego walory mogą być odkrywane także przez turystów z niepełnosprawnością wzroku”

– podkreśliła wiceminister.
Celem projektu „Zobaczyć Beskid Niski – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją” jest utworzenie innowacyjnego szlaku turystycznego, przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami wzroku na terenie łemkowskiej wsi Olchowiec w Gminie Dukla. Pierwszy taki szlak turystyczny na terenie województwa podkarpackiego, zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia, które będą przekazywać werbalny opis treści wizualnych osobom z niepełnosprawnością wzroku.


 

Źródło: MFiPR