Rząd podjął decyzję. Będzie więcej pieniędzy na PFRON

We wtorek (19 lipca) Rada Ministrów rozpatrzyła wniosek w sprawie uchwały nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie wniosku o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.
Rada Ministrów podjęła kierunkową decyzję w sprawie przeznaczenia większych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dodatkowe środki wyniosą ponad 400 mln zł rocznie.


 

Źródło: KPRM