Wypłata „Trzynastki” dla emerytów i rencistów dopiero przed nami a Rząd już pracuje nad „Czternastką”

Ponad dziewięć milionów emerytów i rencistów otrzyma wsparcie w postaci tzw. czternastej emerytury. Projekt przepisów zakładających wypłatę dodatkowych świadczeń został we wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
W 2021 r. emeryci i renciści dostaną tzw. „14” emeryturę (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne). Jest to spełnienie obietnicy złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé i realizowanej w ramach „100 dni” działalności rządu.
– W 2019 r. wypłacona została tzw. 13 emerytura (1100 zł brutto). Od 2020 r. „13” będzie wypłacana co roku (wyniesie 1200 zł brutto w 2020 r.).
– Tzw. „14” zostanie wypłacona w wysokości najniższej emerytury. Oznacza to, że w 2021 r. emeryci i renciści otrzymają tzw. „13” emeryturę (świadczenie stałe) i „14” emeryturę (świadczenie jednorazowe).
– Wypłata odbędzie się na zasadach podobnych jak przy trzynastej emeryturze, jednak z ograniczeniem liczby uprawnionych.
– Przy wypłacie tzw. „14” będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”. Tzw. pełną „14” dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostałe osoby otrzymają „14” zmniejszoną, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego „14” będzie zmniejszona o 100 zł.
– Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł.
– W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej).
– Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.
– Nowe roczne świadczenie pieniężne będzie dodatkiem do emerytur i rent wypłacanych w systemie powszechnym (ZUS), do emerytur i rent rolników (KRUS), świadczeń służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Prezydent Andrzej Duda, nawiązując do ogłoszonego przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o tzw. czternastej emeryturze, zapowiedział, że podpisze taką ustawę.
– Jeżeli ustawa trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane, dlatego że ono jest polskim emerytom zwyczajnie potrzebne. Zawsze powtarzam – dla mnie jest bardzo ważne, najważniejsze to, żeby moim rodakom podnosił się poziom życia – zapewnił prezydent Andrzej Duda.


 

Źródło: KPRM / MRPiPS