Konferencja PFRON: „Dostępność w praktyce”

W 2019 r. do polskiego porządku prawnego weszła ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. O tym, jak przepisy działają w praktyce rozmawiali 12 października uczestnicy konferencji, zorganizowanej przez PFRON. W otwarciu wydarzenia uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„Regulacja o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest elementem rządowego programu Dostępność Plus, który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) realizuje od ponad czterech lat. Na działania związane ze zwiększaniem dostępności w transporcie, architekturze, edukacji czy służbie zdrowia przeznaczyliśmy ponad 13 mld złotych”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Ustawa stwarza ramy prawno-organizacyjne do urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na wszystkie podmioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym.
Na mocy tych przepisów w ponad 2300 urzędach i instytucjach powołano koordynatorów do spraw dostępności, których rolą jest pomoc osobie w załatwieniu sprawy jeśli napotyka na bariery i problemy związane z brakiem dostępności danej usługi czy miejsca.

„Dzięki ustawie funkcjonuje Rada Dostępności, jako organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie formułowania kluczowych wyzwań w obszarze dostępności. Uzupełnieniem sieci współpracy jest Partnerstwo na rzecz dostępności, którego rolą jest zapewnienie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami Partnerstwa reprezentującymi różne środowiska i branże”

– podkreśliła wiceminister.
MFiPR prowadzi również działania edukacyjne. Powstają poradniki i wskazówki dla koordynatorów dostępności, dla samorządów, dla przedsiębiorców o tym, jak wdrażać ustawę.
Resort aktywnie prowadzi działalność szkoleniową. Aby przybliżać wymagania prawne i  standardy związane z dostępnością organizuje webinaria dla różnych grup odbiorców, także branżowych (np.  centrów handlowych, architektów czy zarządców infrastruktury sportowej).


 

Źródło: MFiPR