Nadchodzą zmiany w skierowaniach na leczenie i rehabilitację w uzdrowiskach

Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe, a pacjent sam będzie mógł zdecydować gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację. – Reforma w leczeniu uzdrowiskowym zmniejszy kolejki – zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski.
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi duże zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie uproszczone i elektroniczne. Kwalifikację pacjenta przeprowadzi lekarz w uzdrowisku, a nie jak dotąd oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Powstanie nowy system teleinformatyczny. Pacjent nie będzie już musiał dostarczać skierowania papierowego od lekarza do NFZ. W zamian otrzyma kod, którym zarejestruje swój pobyt w sanatorium. Również lekarz będzie mógł przekazać elektronicznie skierowanie pacjenta do wybranego przez niego sanatorium.
– Uzdrowisko samo będzie prowadzić listę oczekujących i wyznaczy termin leczenia. To fundamentalna zmiana – zapowiada Adam Niedzielski.
Dotychczas to NFZ zarządzał listą oczekujących, a termin zależał od kolejki w danym regionie. Dzięki nowym przepisom poprawi się dostępność do leczenia uzdrowiskowego – znacznie skróci się czas oczekiwania.
Reforma zakłada też zwiększenie liczby zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu uzdrowiskowym dorosłych z 3 do 4 dziennie.
Podnosimy standard opieki w sanatoriach. Stawiamy na jakość. Sanatoria będą też musiały monitorować skuteczność leczenia – dodaje minister.


 

Źródło: MZ