Seeing Assistant Audio

Aplikacja Seeing Assistant Audio dostarcza zaawansowane możliwości wstawiania zakładek w plikach dźwiękowych. Jest bardzo prosta i intuicyjna w użyciu.
Aplikacja przyda się wszędzie tam, gdzie mamy dłuższe nagrania dźwiękowe, w których chcemy sobie zaznaczyć ich kluczowe momenty:  nagrania z wykładów na uczelni, podcasty, audiobooki, itp. Dzięki Seeing Assistant Audio szybko znajdziesz najważniejsze fragmenty ze swoich nagrań. Natomiast opcja eksportu umożliwia dzielenie się oznaczonymi plikami z innymi osobami.

Co potrafi Seeing Assistant Audio?

W aplikacji można:

 1. • importować i eksportować oznakowane pliki audio
 2. • wstawiać zakładki z predefiniowanymi priorytetami oraz z dowolnym własnym opisem
 3. • stosować różne kryteria sortowania zakładek na liście
 4. • przyśpieszać i zwalniać tempo odtwarzania nagrań

Ekran pierwszy – lista plików

W wersji instalacyjnej aplikacji, na tej liście znajdziemy dwa pliki dźwiękowe „Seeing Assistant Home podcast” i  „Seeing Assistant Move podcast”. Są to prezentacje (w języku angielskim) innych aplikacji z rodziny asystentów opracowanych przez firmę Transition Technologies.
Jeśli chcesz zaimportować własny plik, to wyślij go mejlem na skrzynkę pocztową skonfigurowaną w urządzeniu. Otwórz mejl, ustaw się na załączonym nagraniu i wykonaj gest dwukrotnego tapnięcia z przytrzymaniem jednym palcem a następnie wybierz z listy aplikację Seeing Assistant Audio, jako tą, w której plik ma być otwarty. Możesz też zaimportować plik audio, który masz np. na swoim koncie Drop Box. W tym celu tapnij na niego dwukrotnie. Następnie wybierz przycisk „Otwórz w” i z listy wybierz Seeing Assistant Audio.
Nagrania już zaetykietowane znacznikami można również wysłać/eksportować drogą mejlową.
W opcji edycji (przycisk „edycja” – prawy górny róg ekranu), mamy możliwość zmiany nazwy nagrania, usunięcia go i właśnie wysłania drogą e-mail.
W lewym górnym rogu tego ekranu mamy natomiast przycisk: „Info”. Po jego naciśnięciu zostaniemy przełączeni na  ekran, na którym znajdują się następujące przyciski:

 1. • „O aplikacji” – krótki opis aplikacji wraz z odnośnikiem do strony internetowej produktu oraz adresem  e-mail
 2. • „Nasze inne aplikacje” – informacja o innych naszych aplikacjach z rodziny Seeing Assistant
 3. • „Warunki korzystania z aplikacji” – warunki korzystania z Seeing Assistant Audio , które zatwierdzamy przy pierwszym jej uruchomieniu
 4. • Ustawienia – na razie możemy w tym miejscu ustawić czy po podwójnym tapnięciu na jakiś plik z listy nagrań automatycznie rozpocznie się jego odtwarzanie czy trzeba je aktywować ręcznie – tapnięcie na przycisk odtwarzaj lub gest dwukrotnego tapnięcia dwoma palcami.

Po dwukrotnym naciśnięciu na wybrane z listy nagranie aplikacja przełącza się na drugi ekran.

Ekran drugi – odtwarzanie pliku

Tutaj znajdziemy możliwość zmiany prędkości odtwarzania nagrania (przycisk czteropozycyjny), informację o:

 1. • nazwie i całkowitym czasie trwania nagrania
 2. • czasie który upłynął od początku odtwarzania
 3. • aktualnej pozycji w nagraniu (wartość procentowa) z możliwością przesuwania suwaka przy pomocy gestów przesuwania jednym palcem w górę lub w dół lub tapnięcia z przytrzymaniem i przesuwanie w lewo lub w prawo
 4. • czasie, który pozostał do jego końca

Kolejne przyciski to standardowe kontrolki przewijania nagrania w przód i w tył oraz rozpoczynania i zatrzymywania jego odtwarzania.
Mniej więcej na środku tego ekranu mamy duży przycisk „Zakładka predefiniowana”. Po jego naciśnięciu wybieramy z listy jeden z 3 priorytetów, który chcemy nadać tej zakładce i gotowe.
Poniżej mamy przycisk „Zakładka tekstowa”. Po jego wybraniu, zostajemy przełączeni na ekran, na którym zaznaczamy priorytet tej zakładki a w polu edycyjnym wpisujemy lub dyktujemy jej nazwę. Gdy fokus Voiceover znajduje się w polu edycyjnym to gest dwukrotnego tapnięcia dwoma palcami uruchamia opcję głosowego dyktowania – funkcja jest dostępna dla wybranych języków i jest oferowana przez system iOS.
Na samym dole tego ekranu mamy przycisk „Zarządzaj zakładkami”. Po jego wybraniu zostaniemy przełączeni na ekran trzeci zawierający wszystkie wstawione przez nas zakładki.

Ekran trzeci – lista zakładek

Na tym ekranie jest możliwość edycji oraz przeglądania wprowadzonych zakładek. Mamy możliwość zmiany nazwy, priorytetu, wyszukiwania po nazwie oraz ustawienia kryteriów ich sortowania wg czasu, nazwy lub priorytetu.
Seeing Assistant Audio występuje również w bezpłatnej wersji Lite. Dzięki niej, przed dokonaniem zakupu można się dokładnie zapoznać z jej funkcjami. Wersja Lite pozwala na zapisanie 3 zakładek.
Aplikacja Seeing Assistant Audio nie posiada wbudowanej syntezy mowy. Osoby z dysfunkcją wzroku powinny mieć włączone w urządzeniu iOS aplikacje wspierające VoiceOver lub Zoom. Wszystkie gesty dotyczące obsługi tej aplikacji zostały podane dla włączonego systemowego programu odczytu ekranu VoiceOver.
W aplikacji działa gest potarcia dwoma palcami – akcja dla przycisku wstecz natomiast akcje , które można wykonać na elementach list, plików i zakładek, podłączone zostały pod systemowe pokrętło.

Informacje dodatkowe:

Autor: Transition Technologies S.A.;
Wymagana wersja systemu: IOS 7.0 lub nowszy;
Kompatybilna z iPhone, iPod Touch i Mac;
Dostępność języka polskiego: tak;
Współpraca z Voiceover: wszystkie przyciski są odpowiednio opisane;
Cena: bezpłatna;
Pobierz ze sklepu App Store!