Powiat Szczycieński: Współpraca, która przyniesie korzyści seniorom i niepełnosprawnym

We wtorek (7 września) przedstawiciele Powiatu Szczycieńskiego i Gminy Miejskiej Giżycko podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Zintegrowany system pomocy medycznej i opiekuńczej dla seniorów, osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych na terenie krainy wielkich jezior mazurskich”.
Inicjatorem i organizatorem projektu jest Powiat Szczycieński. W ramach projektu utworzono nowoczesne i dobrze wyposażone Regionalne Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej, dzięki któremu będzie można skuteczniej leczyć pacjentów w wieku seniorskim i pomagać im w powrocie do samodzielnego funkcjonowania na co dzień.
W ramach wizyty przedstawiciele Powiatu Szczycieńskiego i Miasta Giżycko odwiedzili szczycieński szpital oraz siedzibę Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej i Medycyny Społecznej w Szczytnie i rozmawiali o specyfice funkcjonowania tej placówki.
W wydarzeniu uczestniczyli: Jarosław Matłach – Starosta Szczycieński, Wojciech Iwaszkiewicz – Burmistrz Miasta Giżycko, Jerzy Krzysztof Szczepanek – Wicestarosta Szczycieński, Beata Kostrzewa – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie oraz Andrzej Bujnowski – Prezes Zarządu Giżyckiej Ochrony Zdrowia.


 

Źródło: Powiat Szczycieński